Historia Roche to ponad 100 lat ciągłych starań o poprawę sytuacji pacjentów. To właśnie w laboratoriach firmy Roche powstawały przełomowe terapie w zakresie zaburzeń stanu psychicznego, raka piersi, raka jelita, raka płuca, stwardnienia rozsianego czy też hemofilii, a także narodziły się idee wygodniejszych form podania leków czy też zupełnie nowych mechanizmów działania terapii biologicznych.

Działając na styku medycyny, farmacji i biotechnologii, mamy przyjemność uczestniczyć w unikatowych, interdyscyplinarnych projektach naukowych i badawczych, a także inicjować partnerstwa publiczno-prywatne.

W Roche wierzymy, że „Nauka ratuje życie". Dlatego w 2017 r. rozpoczęliśmy realizację szeregu inicjatyw, których wspólnym mianownikiem jest innowacja. Kluczowe filary projektu to:

> edukacyjne sale do podań leków,

> wspieranie nauki w Polsce,

> inwestycje w polską gospodarkę.

Edukacyjne sale do podań leków

W ramach projektu „Nauka ratuje życie" w partnerstwie publiczno-prywatnym z polskimi szpitalami oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie otworzyliśmy edukacyjne sale do podań leków, dzięki którym najmłodsi pacjenci odbywają leczenie w warunkach zapewniających wygodę i bezpieczeństwo w czasie podawania leku, ale również – dzięki aranżacji sal i wykorzystaniu materiałów edukacyjnych – otrzymują inspirację do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji. Za przygotowanie koncepcji i treści odpowiadali Wojciech Mikołuszko oraz Joanna Rzezak.

– Wraz z Centrum Nauki Kopernik stworzyliśmy program, którym chcemy inspirować najmłodszych do odkrywania, jak wyjątkowym obszarem jest medycyna i wiedza na temat ludzkiego ciała. Zależy nam też na stworzeniu pacjentom środowiska, w którym lepiej będą znosić trudy leczenia – mówi Agnieszka Kosowska, dyrektor ds. prawnych i komunikacji w Roche Polska.

Inwestujemy w badania i rozwój

 

Wspieramy naukowców

W ramach projektu „Nauka ratuje życie" firma Roche Polska współpracuje z uczelniami wyższymi. Owocem kooperacji jest między innymi inicjatywa BioTech Leaders Academy, której celem jest rozwój potencjału młodych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego czy też program doktoratów wdrożeniowych realizowanych wspólnie przez Roche Polska i Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

– Rola ośrodków akademickich jest nieoceniona, nie tylko w budowaniu przyszłej kadry naukowej, ale także jako partnera w realizacji wspólnych przedsięwzięć w ochronie zdrowia. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi uruchamiamy pierwszy program doktoratów wdrożeniowych. To program, który realnie wspiera dywersyfikację gospodarki oraz reorientację w kierunku tworzenia usług o wysokiej wartości wytyczoną w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – mówi Agnieszka Kosowska.

Inwestycje w Polsce

W 2017 roku razem z Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Curie Skłodowskiej stworzyliśmy Centrum Naukowo-Przemysłowe (CNP) i Oddział Badań Wczesnych Faz (OBWF). OBWF to pierwszy w naszym kraju ośrodek onkologiczny, który umożliwia naukowcom czynny udział w pracach nad rozwojem nowych leków na tak wczesnym etapie.

Ośrodek jest otwarty dla wszystkich firm i instytucji, które chcą rozwijać nowe terapie w Polsce.

- Materiał Partnerski Firmy Roche