Kontrolerzy UOKiK w grudniu 2009 r. weszli do biur czterech operatorów komórkowych sieci Plus, Era, Orange i Play oraz NFI Magna Polonia. Do tego funduszu należy spółka Info-TV-FM, która w marcu 2009 r. wygrała koncesję na uruchomienie telewizji mobilnej. Przegrała spółka operatorów, którzy zdaniem Urzędu zaczęli wspólnie utrudniać prace przy starcie nowej usługi.

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era już w listopadzie dostała decyzję o 123 mln zł kary za utrudnianie kontroli.

Zdaniem Urzędu w przypadku Polkomtela lista zarzutów także jest długa. Spółka do tej pory nie wydała twardego dysku będącego własnością Urzędu, na którym kontrolujący zapisali kopie skrzynek poczty elektronicznej pracowników zajmujących się projektem telewizji mobilnej. Kontrolerzy musieli też czekać na wejście do biur i kontakt z zarządem spółki, co zdaniem Urzędu mogło umożliwić przedsiębiorcy zniszczenie dowodów lub ich ukrycie. Polkomtel do dzisiaj przekazał też jedynie część dokumentów odnośnie swojego udziału w projekcie telewizji mobilnej. Dlatego otrzymał niemal 130,7 mln zł kary co stanowi 66 proc. maksymalnego wymiaru przewidzianego prawem czyli 50 mln euro.

- Polkomtel S A wielokrotnie podnosił zarzuty dotyczące naruszeń prawa przez pracowników Urzędu w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w siedzibie Spółki w grudniu 2009 r. W ocenie spółki decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za rzekome niewspółdziałanie w toku kontroli po upływie ponad 14 miesięcy od zdarzeń oraz jej wysokość nie może mieć na celu ochrony prawa - napisała firma w komunikacie. Polkomtel będzie się także odwoływał od tej decyzji. Kara

Od 2009 r. UOKiK przeprowadził 11 kontroli z przeszukaniem w siedzibach firm.

Za takie praktyki wysokie kary nalicza też Komisja Europejska - w przypadku E.ON Energie za utrudnianie postępowania wyniosła 38 mln euro. W grudniu decyzję podtrzymał sąd.