Projekty, które ostatnio otrzymały wsparcie to  rewitalizacji torów z Kutna do Piły na  trasie z Torunia do Bydgoszczy i modernizacja linii kolejowej z Siedlec do Terespola.  Obie inwestycje są warte 917,12 mln zł.

Rewitalizacja torów  torów  między Toruniem a Bydgoszczą jest warta 225,98 mln zł, z tego  przyznane unijne dofinansowanie wynosi  103,15 mln zł. W ramach projektu zostanie zrewitalizowany ponad 51 km odcinek linii kolejowej nr 18, co usprawni usługi transportowe oraz zwiększy stopień wykorzystania transportu kolejowego pomiędzy dwoma największymi aglomeracjami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po zakończeniu prac,  co przewidziane jest na kwiecień 2014 roku,  pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po trasie z prędkością 120 km/h, pociągi towarowe - 100 km/h.

Drugi etap modernizacji linii  z Siedlec do Terespola  został wyceniony t 691,14 mln zł - Bruksela zapewni wkład na poziomie  369,02 mln zł. Projekt obejmuje remont odcinka na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Łuków (LCS Łuków). Obejmuje m.in.  wymianę  systemów sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji na odcinku 78 km oraz roboty zasadnicze na odcinku 11 km  linii. Po zakończeniu prac  pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po trasie z prędkością   160 km/h a towarowe - 120 km/h. Inwestycje jest realizowana  - w sierpniu 2012 roku umowę wartą 525,7 mln zł brutto podpisało konsorcjum firm „POL-AQUA",  Dragados, Vias y Construcciones.