Polimex poinformował, że uzyskał zgodę niezbędnej większości wierzycieli na sprzedaż akcji Torpolu w ramach oferty publicznej po cenie ustalonej na zasadach rynkowych w wyniku przeprowadzenia budowy księgi popytu. Bez tej zgody Polimex nie mógłby sprzedać akcji Torpolu.

"Wydatkowanie przez spółkę środków pozyskanych z tytułu sprzedaży akcji Torpolu będzie nadzorowane przez wierzycieli oraz nastąpi na warunkach i w sposób określony z wierzycielami" - podano w komunikacie.

W ofercie publicznej Polimex chce sprzedać 15,57 miliona, czyli wszystkie posiadane akcje Torpolu. Dodatkowo do 7,4 miliona nowych akcji zaoferuje Torpol. Cena akcji zostanie ogłoszona najpóźniej 25 czerwca, a zapisy potrwają od 25 do 27 czerwca. W poniedziałek w nocy Polimex poinformował, że uzgodnił wstępne porozumienie z wierzycielami, dzięki któremu możliwa będzie modyfikacja umowy restrukturyzacyjnej podpisanej pod koniec 2012 roku. Porozumienie zakłada między innymi emisję obligacji na kwotę 140 milionów złotych i konwersję wierzytelności.