W rezultacie samochody jadące od strony Koszalina i innych miast Pomorza Środkowego przez Wielkopolskę mogą ominąć Poznań i bez korków dojechać do autostrady A2.

Pierwotnie zachodnia obwodnica Poznania miała być otwarta na mistrzostwa piłkarskie Euro 2012. Inwestycje opóźnił jednak występujący na przebiegu trasy rzadki gatunek ślimaka.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, domknięcie obwodnicy pozwoli ostatecznie wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto i znacznie usprawni komunikację po zachodniej stronie Poznania. W rezultacie na terenach zabudowanych zwiększy się bezpieczeństwo ruchu.

Budowa przeszło 5-kilometrowego odcinka zachodniej obwodnicy Poznania kosztowała ponad 108 mln zł. Inwestycję zrealizowała firma Skanska. Obwodnica ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz pasy awaryjne. Wybudowano także trzy obiekty inżynierskie, sieć dróg dojazdowych i poprzecznych, urządzenia, oświetlenie drogowe, zabezpieczenia akustyczne, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W ramach kontraktu wyremontowana została droga krajowa nr 11 na blisko 2-kilometrowym dojeździe do zachodniej obwodnicy Poznania (węzeł Poznań Północ).

Koszt budowy całej zachodniej obwodnicy Poznania to ponad 1 mld zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

GDDKiA poinformowała, że w 2014 roku do ruchu oddanych zostało w sumie 323 kilometry nowych dróg. Obecnie w Polsce kierowcy mają do dyspozycji 1553 kilometrów autostrad i 1472 kilometry dróg ekspresowych. W budowie jest 421 kilometrów, natomiast w ramach nowo realizowanych inwestycji drogowych, jeszcze na etapie procesów przetargowych, są 1002 kilometry.