Według danych Rosstat produkcja wyniosła 70 mln l czyli o 38,5 proc. mniej rok do roku. Liderzy rynku mieli jeszcze gorsze wyniki. Największa gorzelni grupy Synerga zmniejszyła produkcję o 57,3 proc. a holdingu Roust o 57 proc.. Produkcja za 11 miesięcy tego roku była mniejsza o 17,4 proc.

- W grudniu dynamika spadku produkcji wódek będzie na poziomie do 38 proc. rok do roku - ocenia Aleksandr Mieczetin z Synergii dla gazety Kommersant.

Analityk rynku rosyjskich alkoholi Wadim Drobiz jest zdania, że w całym roku produkcja wódek okażę się niższa o 22-24 proc..Mowa o legalnej produkcji, która w Rosji zaspokaja mniej niż połowę popytu. Reszta (według różnych szacunków 50-65 proc.) pochodzi z nielegalnych gorzelni, ulokowanych najczęściej w islamskich republikach kaukaskich.

Przyczyną spadku produkcji jest spadek popytu wywołany dewaluacją rubla i wydawaniem przez Rosjan pieniędzy na bardziej trwałe dobra niż alkohol. Także decyzja władz o zamrożeniu stawek akcyzy na wódkę, spowodowała niższe zapasy producentów.

Mniejsza była też produkcja innych rodzajów alkoholi: koniaku (-25 proc.), win musujących (- 25,2 proc.) i wina (-9,7 proc.).