Oznacza to, że strony nie dojdą do porozumienia w sprawie warunków transakcji związanej z przejęciem sieci pizzerii przez Sfinksa. - Do przejęcia podchodziliśmy poważnie i liczyliśmy, że druga strona również jest tym zainteresowana. Jednak oświadczenie, które wpłynęło do nas od właścicielek Da Grasso, oznacza zerwanie negocjacji z ich strony. Z naszej pespektywy to zamknięcie tylko jednych z wielu dostępnych na rynku drzwi. Nasza strategia w zakresie planowanej akwizycji jest wciąż aktualna, a możliwości przejęć w branży jest naprawdę wiele. Na pewno transakcja, na którą się zdecydujemy, musi być przeprowadzona w sposób bezpieczny dla Sfinksa - komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinksa. O zamiarze przejęcia Da Grasso Sfinks poinformował 19 czerwca.