Materiał Płatny

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Pan

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej

Szanowny Pan

Krzysztof Gawkowski

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji

Szanowni Panowie Premierzy,

dziś mija 6 miesięcy od kiedy działa rząd kierowany przez Pana Premiera Donalda Tuska, który mógł powstać między innymi dzięki zaufaniu polskich przedsiębiorców oraz ich rodzin.

Rząd Koalicji 15 października 2023 r. skupił się w pierwszej kolejności na odbudowie państwa po 8 latach rządów „dobrej zmiany”. Jest to niezwykle ważne, aby zarówno wymiar sprawiedliwości, media oraz spółki Skarbu Państwa były wolne od polityki i funkcjonowały wspierając interes Polski. Nie wolno jednak równocześnie zapominać o gospodarce i polskich przedsiębiorcach.

Działając w imieniu firm zrzeszonych w Federacji Przedsiębiorcy.pl, zwracamy się z apelem o partnerski dialog i jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

„Polski Ład” oraz 8 lat poprzednich rządów zmniejszyło poczucie bezpieczeństwa, wolności gospodarczej i pogorszyło klimat dla naszego rozwoju. My polscy przedsiębiorcy pokładamy głębokie nadzieje w kierowanym przez Panów Premierów rządzie i głęboko wierzymy, że po serii przeprowadzonych wyborów rząd zacznie intensywniej myśleć o gospodarce.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż tworzenie zrozumiałego i stabilnego prawa w konsultacji z partnerami społecznymi i badanie skutków tworzonych przepisów jest jednym z fundamentów rozwoju gospodarczego każdego demokratycznego kraju.

APELUJEMY, ABY:

1.        Ustanawiać wysokość płacy minimalnej tak, aby nie była politycznym interesem, tylko wynikała z warunków ekonomicznych i w rezultacie wynosiła 50% średniej krajowej.

2.        Wprowadzić zasadę wypłacania zasiłku chorobowego, który byłby płacony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia nieobecności pracownika w pracy.

3.        Odejść jak najszybciej od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego, poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej, powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej i skończenie z absurdem składki zdrowotnej naliczanej od sprzedaży środków trwałych.

4.        Ograniczyć czas kontroli przedsiębiorców max. do 6 dni w skali roku i wyeliminować proceder przedłużania kontroli przez urzędy skarbowe.

5.        Powstały pilnie mechanizmy wsparcia i ochrony dla polskich rolników w obliczu zmasowanego importu produktów spoza Unii Europejskiej.

6.        Wprowadzić rozwiązania systemowe dla branży transportowej, które zmienią wadliwy sposób implementacji pakietu mobilności.

7.        Uwzględnić uwagi, zgłoszone w imieniu przedsiębiorców, do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który w przedstawionej formie może wygenerować ogromne ryzyka i obciążenia dla polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa powinno odbywać się w poszanowaniu swobody działalności gospodarczej, zasady proporcjonalności oraz zasad konstytucyjnych tak, aby jedne wartości nie stawały w podrzędnej roli w stosunku do innych.

8.        Konsultować szeroko nowo wprowadzane przepisy i dokonywać weryfikacji i oszacowania kosztów wprowadzenia nowych regulacji, które będą obciążały polskich przedsiębiorców.

9.        Wprowadzenie, w przypadku przepisów regulujących kwestie gospodarcze, w szczególności podatkowe, co najmniej 6 miesięcznego vacatio legis i zasady wejścia w życie przepisów z dniem 1 stycznia danego roku tak, aby przedsiębiorcy mogli przygotować się do nowych regulacji.

10.     Wesprzeć władze samorządowe w znacznym przyspieszeniu procesów inwestycyjnych poprzez uproszczenie procedur i stworzenie zachęt dla nowych inwestorów oraz formalnoprawnych warunków współpracy samorządu lokalnego z lokalnym biznesem.

Wierzymy, że apel ten spowoduje wznowienie dialogu polskiego rządu z polskimi przedsiębiorcami, którego tak brakowało przez ostatnie 8 lat. Wysłuchanie głosów przedsiębiorców spowoduje wprowadzenie niezbędnych zmian, zapewniających naszej gospodarce możliwości przetrwania i dalszego jej rozwoju w stabilnym, przemyślanym i wspólnie uzgodnionym otoczeniu. Z naszej strony po raz kolejny deklarujemy gotowość i szczerą chęć współpracy oraz wsparcia w tym ważnym dla Polski dziele.

Piotr Podgórski / Robert Składowski

Piotr Podgórski / Robert Składowski

Robert Składowski Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl

Piotr Podgórski Radca prawny; Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl

Materiał Płatny