Niski dobrostan pracowników – współczesne zagrożenie dla polskich firm

Co piąty Polak w wieku 35–44 lata – według raportu „Dobrostan Polek i Polaków” opracowanego przez infuture.institute na zlecenie Benefit Systems – ocenia swój dobrostan jako niski lub bardzo niski. Badania wskazują, że wspieranie ich w pracy nad indywidualnym dobrostanem przekłada się na korzystniejsze wyniki dla firm, a tym samym całej gospodarki.

Publikacja: 06.06.2024 21:00

Niski dobrostan pracowników – współczesne zagrożenie dla polskich firm

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: Benefit Systems

Ponad 60 proc. Polaków określa swój dobrostan jako co najwyżej średni. Najniżej oceniają go osoby w wieku 35–44 lata. Aż 21 proc. z nich przyznaje, że ich wellbeing jest na bardzo niskim lub niskim poziomie. Należą oni do tzw. pokolenia kanapki – są aktywni zawodowo, opiekują się małymi i dorastającymi dziećmi oraz często wspierają swoich starszych rodziców. Jednocześnie stanowią trzon siły roboczej, gdyż średnia wieku pracowników w Polsce – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – wynosi nieco ponad 42 lata.

Wymagająca sytuacja rodzinna to jednak niejedyne zmartwienie polskich pracowników. Duży wpływ na ich poziom dobrostanu wywierają czynniki zewnętrzne oddziałujące w skali makro. – Żyjemy w czasach polikryzysu: geopolitycznego, gospodarczego, klimatycznego, zdrowotnego… Niezaprzeczalnie mają one wpływ na życie każdego z nas – mówi Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems. – Naturalnie znajduje to odzwierciedlenie w kondycji pracowników, a docelowo firm i organizacji, o czym świadczą alarmujące dane o niskim zaangażowaniu w pracę zawodową czy wysokiej rotacji – dodaje.

Ile niski dobrostan kosztuje światową gospodarkę?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, że globalne straty związane z niewystarczającą dbałością o dobrostan pracowników, skutkujące obniżoną efektywnością i absencją, sięgają rocznie około 2,5 biliona dolarów(1). To ogromne straty dla światowej gospodarki, a firmy wciąż nie są odpowiednio przygotowane na skuteczne rozwiązanie problemu.

– Działania podejmowane przez organizacje w kierunku poprawy dobrostanu często nie są wystarczające. Przede wszystkim firmy mają tendencję do szukania uniwersalnego rozwiązania, które pomoże osiągnąć dobrostan wszystkim pracownikom. To założenie jest niemożliwe do spełnienia. Próbują także poprawiać dobrostan przez powierzchowne inicjatywy, podczas gdy źródło braku dobrostanu bywa głębokie i trudne do zdiagnozowania bez właściwych narzędzi – wyjaśnia Natalia Hatalska, CEO infuture.institute.

Kompleksowy charakter dobrostanu sprawia, że jego skuteczna poprawa możliwa jest dzięki odpowiedniemu zdiagnozowaniu czynników na niego wpływających. Wraz z publikacją raportu „Dobrostan Polek i Polaków” Benefit Systems udostępnił, opracowane we współpracy z infuture.institute, narzędzie umożliwiające pomiar dobrostanu – wskaźnik Wellbeing Score. W ten sposób indywidualne osoby mogą uzyskać dokładny raport na temat swojego wellbeingu oraz rekomendacje, jak o niego zadbać. Pozyskane w ten sposób wyniki pracowników umożliwiają firmom ocenę dobrostanu na poziomie całej organizacji i wdrożenie odpowiednich działań wspierających.

Poprawna diagnoza i skuteczne wsparcie

Dokładne poznanie wskaźnika dobrostanu to jednak dopiero pierwszy krok do sukcesu. – Ogromne znaczenie ma dobór benefitów, które kompleksowo i z dużą dozą personalizacji odpowiedzą na zidentyfikowane potrzeby pracowników. Kierując się tymi kryteriami, stworzyliśmy narzędzie online, które wspiera dobrostan w wielu jego aspektach: platformę MultiLife. To wellbeingowy system operacyjny w organizacjach i jednocześnie asystent dobrostanu dla pracowników – podkreśla Piotr Szostak, dyrektor zarządzający ds. strategii i rozwoju produktu w Benefit Systems.

Platforma oferuje pracownikom dostęp do wiedzy i ekspertów poprzez e-kursy, webinary oraz indywidualne konsultacje z psychologiem, trenerem sportowym i finansowym, dietetykiem oraz lektorem językowym. Umożliwia także korzystanie z badań profilaktycznych, telemedycyny i aplikacji, takich jak Legimi, Focusly i Youniversity. Wszystkie funkcjonalności pomagają w budowaniu kompetencji zawodowych i osobistych oraz wzmacnianiu rezyliencji, czyli elastyczności i odporności psychicznej, która ułatwia stawianie czoła nowym, niespodziewanym i trudnym sytuacjom. Istotnym elementem programu MultiLife jest wdrożony Wellbeing Score, gdyż umożliwia pracodawcom odpowiednie diagnozowanie sytuacji, a następnie dopasowywanie konkretnych rozwiązań do potrzeb organizacji i jej pracowników.

Badanie Wellbeing Score w formule indywidualnej można wykonać bezpłatnie, wchodząc na stronę internetową: badanie-dobrostanu.multilife.com.pl

Przypisy:

1. World Economic Forum, 6 global employers on how to improve workplace mental health, https://www.weforum.org/agenda/2021/01/6-global-employers-on-how-to-improve-workplace-mental-health/

Materiał partnera: Benefit Systems

Materiał partnera: Benefit Systems

Ponad 60 proc. Polaków określa swój dobrostan jako co najwyżej średni. Najniżej oceniają go osoby w wieku 35–44 lata. Aż 21 proc. z nich przyznaje, że ich wellbeing jest na bardzo niskim lub niskim poziomie. Należą oni do tzw. pokolenia kanapki – są aktywni zawodowo, opiekują się małymi i dorastającymi dziećmi oraz często wspierają swoich starszych rodziców. Jednocześnie stanowią trzon siły roboczej, gdyż średnia wieku pracowników w Polsce – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – wynosi nieco ponad 42 lata.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Promocyjny
Czy warto stawiać na najlepsze doświadczenia klientów? T-Mobile nie ma wątpliwości
Biznes
Nvidia podbiła giełdy i będzie rosnąć. „Wykorzystanie AI jest nieograniczone”
Biznes
Polacy ruszają na wakacje. Ile chcą wydać? Dokąd pojadą?
Biznes
Niemcy zbudują fabrykę pocisków na Litwie. Dostarczy je Ukrainie i NATO
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Biznes
UOKiK dał zgodę browarom i producentom napojów na tworzenie operatora kaucyjnego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży