GUS: Polskie firmy mniej inwestują niż rok temu. Mają też gorsze wyniki

Prawie 40 mld zł zainwestowały w pierwszym kwartale firmy, w których pracuje od 50 osób. To nieco mniej (o 2,2 proc.) niż przed rokiem, kiedy to w ciągu trzech pierwszych miesięcy nakłady inwestycyjne rosły.

Publikacja: 27.05.2024 12:54

GUS: Polskie firmy mniej inwestują niż rok temu. Mają też gorsze wyniki

Foto: Adobe Stock

Na maszyny, urządzenia i narzędzia firmy wydały ponad 18 mld zł, na budynki – ponad 13 mld zł, a na środki transportu – 7,7 mld zł. Firmy mniej budują – nakłady spadły o 14,2 proc., za to więcej kupują środków transportu (wzrost o 8,7 proc) i maszyn, urządzeń oraz narzędzi (wzrost o 2,8 proc,). Takie dane podał GUS.

Więcej na inwestycje wydały w I kw. tego roku w porównaniu do zeszłego firmy tytoniowe (wzrost ponad 2,5 krotny), budowlane (w ponad 50 proc.), papiernie i firmy produkujące wyroby z papieru (28 proc.), zajmujące się administrowaniem (prawie 22 proc.). Więcej także zainwestowały firmy odzieżowe, handlowe hurtowe, turystyczne, producenci mebli oraz górnictwo. W pozostałych działach gospodarki wydano na inwestycje mniej, najbardziej, bo prawie o połowę nakłady spadły w firmach poligraficznych, hutnictwie i nieco mniejsze (ok. 40 proc.) spadki są w IT. W pozostałych branżach wynoszą od kilkunastu do kilku procent.

Gorsze wyniki niż rok temu. Jakie są przychody?

Przychody spadły o ponad 6 proc., a koszty ich uzyskania spadły o 4,5 proc. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,5 proc. przed rokiem do 96,3 proc. Niższe (także o ponad 6 proc.) są przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 47,9 mld zł i był niższy o jedną trzecią w stosunku do 1 kwartału 2023 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 3,3 mld zł i był niższy o 3,1 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (minus 4,3 mld zł wobec minus 5,3 mld zł w 1 kwartale 2023 roku).

Wynik finansowy brutto wyniósł 46,9 mld zł (wobec 73,0 mld zł przed rokiem), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 11,5 mld zł (wobec 14,2 mld zł przed rokiem). Wynik finansowy netto wyniósł 35,3 mld zł i był niższy o prawie 40 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 63,0 mld zł i był niższy o 19,4 mld zł od uzyskanego w 1 kwartale 2023 roku, a strata netto wyniosła 27,7 mld zł i zwiększyła się o 4,0 mld zł w skali roku.

Nieznacznie zmniejszyła się liczba firm, które kwartał zakończyły na plusie. Zysk netto miało ponad 65 proc. z nich, przed rokiem było to ponad 70 proc.

Przychody firm z zyskiem stanowiły ponad 74 proc. wszystkich przychodów.

Rośnie udział wynagrodzeń w kosztach firm

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział wynagrodzeń (o 2,5 p. proc.) i stanowią ponad 16 proc. Ale najprawdopodobniej firmy uciekają od wysokich podwyżek płacy minimalnej i od presji płacowej płacąc pracownikom w ramach zleceń i innych umów cywilnych, bo usługi obce stanowią ponad jedna piąta wszystkich kosztów i wzrosły o 2,0 p. proc. Zmniejszył się udział zużycia materiałów (o 6,5 p. proc.) oraz zużycia energii (o 0,6 p. proc.).

Na maszyny, urządzenia i narzędzia firmy wydały ponad 18 mld zł, na budynki – ponad 13 mld zł, a na środki transportu – 7,7 mld zł. Firmy mniej budują – nakłady spadły o 14,2 proc., za to więcej kupują środków transportu (wzrost o 8,7 proc) i maszyn, urządzeń oraz narzędzi (wzrost o 2,8 proc,). Takie dane podał GUS.

Więcej na inwestycje wydały w I kw. tego roku w porównaniu do zeszłego firmy tytoniowe (wzrost ponad 2,5 krotny), budowlane (w ponad 50 proc.), papiernie i firmy produkujące wyroby z papieru (28 proc.), zajmujące się administrowaniem (prawie 22 proc.). Więcej także zainwestowały firmy odzieżowe, handlowe hurtowe, turystyczne, producenci mebli oraz górnictwo. W pozostałych działach gospodarki wydano na inwestycje mniej, najbardziej, bo prawie o połowę nakłady spadły w firmach poligraficznych, hutnictwie i nieco mniejsze (ok. 40 proc.) spadki są w IT. W pozostałych branżach wynoszą od kilkunastu do kilku procent.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Dwutygodniowe rodzinne urlopy w kraju przeszły do historii. Nowe plany wakacyjne Polaków
Biznes
Sztuczna inteligencja puka do drzwi polskiego biznesu i finansów. Ile wydają firmy?
Biznes
Michał Stępniewski: Nowe technologie szansą, pod warunkiem, że wiemy co chcemy osiągnąć
Biznes
Cyfrowa rewolucja w Europie. Musimy się do niej przygotować
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Biznes
Najdroższe miasta do życia. Jeden kraj zdominował pierwszą 10
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży