Firmy z naszego regionu inwestują, by zasypać lukę technologiczną

Ponad trzy czwarte przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej realizuje inwestycje. Ale nadal jest sporo barier.

Aktualizacja: 30.08.2023 06:14 Publikacja: 30.08.2023 03:00

Firmy z naszego regionu inwestują, by zasypać lukę technologiczną

Foto: Adobe Stock

Rzeczpospolita

77 proc. firm z Europy Środkowo-Wschodniej deklaruje inwestycje. Co ciekawe, Polska na tle regionu ma wyższy niż w UE odsetek przedsiębiorstw inwestujących w innowacyjność – wynika z najnowszego badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

– To pozytywny trend, który z pewnością zaowocuje dynamicznym rozwojem regionu, stworzy nowe miejsca pracy i zdecydowanie zwiększy naszą konkurencyjność na rynku międzynarodowym – komentuje Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Czytaj więcej

Piotr Skwirowski: Polska, papierowy tygrys inwestycyjny?

Na co stawia biznes

Głównym celem inwestycyjnym przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie pozostaje wymiana zdolności produkcyjnych. Takie działania podjęło 46 proc. spółek – tyle samo co średnio w Unii Europejskiej. Na dalszych miejscach są: zwiększenie zdolności produkcyjnych (25 proc. w regionie) i innowacje (17 proc.). Relatywnie więcej w innowacje inwestują firmy produkcyjne i przedsiębiorstwa duże.

Jeśli chodzi o poszczególne kraje naszego regionu, to największą część środków przeznaczają na innowacje firmy z Polski (prawie 22 proc.), Słowenii (18,7 proc.) i Czech (17 proc.). Znacznie mniej – przedsiębiorstwa ze Słowacji (niespełna 10 proc.), z Chorwacji (też 10 proc.) czy Łotwy (11,5 proc.).

Maszyny i sprzęt zdominowały wydatki inwestycyjne zwłaszcza firm produkcyjnych i budowlanych. Z kolei firmy usługowe zainwestowały relatywnie więcej w technologie cyfrowe, a udział inwestycji w aktywa niematerialne był najwyższy na Łotwie, w Słowacji, Słowenii i Czechach.

– Obserwuję od dłuższego czasu wśród naszych klientów zarówno dużych międzynarodowych i polskich korporacji, jak też firm MŚP zdecydowany wzrost świadomości wagi inwestowania w kapitał ludzki. I nie chodzi tu tylko o kwestię wynagrodzenia, ale raczej inwestowanie w rozwój pracowników – komentuje Łukasz Chodkowski, dyrektor zarządzający z firmy Déhora. Zauważa, że wiele firm inwestuje w nowe technologie i automatyzację. – Co ciekawe, nie widzę wśród naszych klientów, żeby firmy obawiały się recesji – podkreśla Chodkowski.

Czytaj więcej

Meteoryt przyniósł niezwykły metal. Chiny mają problem

Z badania EBI wynika, że wśród największych barier utrudniających realizację inwestycji w regionie firmy wskazują na niepewność (87 proc.), koszty energii (też 87 proc.) i dostępność wykwalifikowanych pracowników (82 proc.). Przy czym nie są to bolączki tylko firm z naszego regionu. Podobnie wygląda średnia dla całej Unii Europejskiej.

Klimatyczne wyzwania

Warto natomiast odnotować znaczącą różnicę w postrzeganiu transformacji energetycznej. Firmy działające w naszej części Europy są zaniepokojone kosztami działań ukierunkowanych na zeroemisyjność. To pokłosie dużego udziału paliw kopalnych w produkcji energii w regionie, a także energochłonnych metod produkcyjnych. Nic więc dziwnego, że odsetek firm w Europie Środkowo-Wschodniej, które uważają przejście na bardziej wymagające standardy klimatyczne za zagrożenie, jest wyższy niż podmiotów postrzegających to w kategoriach szans (odpowiednio 36 i 18 proc). W Unii Europejskiej te proporcje rozłożone są niemal po połowie.

Inwestycje są motorem napędowym rozwoju gospodarczego i w interesie każdego państwa jest tworzenie takich warunków dla inwestorów, by jak najwięcej z nich zdecydowało się na realizację projektów w danym państwie. Kluczowe jest otoczenie prawno-regulacyjne, które wyznacza zasady i ramy inwestowania, pozwalając kalkulować opłacalność inwestycji.

– Ważne jest nie tylko to, aby regulacje były atrakcyjne dla inwestorów, czyli zawierały m.in. propozycje ulg i obniżek podatkowych bądź grantów na wsparcie inwestycji, ale także stabilność i przewidywalność regulacji – podkreśla Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dodaje, że prawo nie może podlegać nagłym, niespodziewanym zmianom, gdyż może to całkowicie zmienić warunki prowadzenia działalności gospodarczej i sprawić, że dana inwestycja stanie się nieopłacalna. Jest to szczególnie istotne dla inwestorów krajowych, zazwyczaj dysponujących mniejszym kapitałem i zasobami organizacyjnymi od zagranicznych korporacji.

Skąd pieniądze

Największą część finansowania inwestycji firm w regionie w 2022 r. stanowiły środki własne (aż 70 proc. całości). Na drugim miejscu znalazły się źródła zewnętrzne, a dalej finansowanie w ramach grupy. Odsetek firm korzystających z finansowania zewnętrznego jest najwyższy w Rumunii (32 proc.), a najniższy w Czechach (18 proc.). Trzy czwarte firm korzystających z finansowania zewnętrznego pozyskało w zeszłym roku kredyty bankowe, w tym 21 proc. na preferencyjnych warunkach. Są one najbardziej rozpowszechnione na Węgrzech (39 proc.), w Czechach (36 proc.) i Rumunii (36 proc.). Zdecydowanie rzadziej występują w takich krajach jak Łotwa (5 proc.) czy Polska (7 proc.).

Warunkiem niezbędnym do przetrwania i rozwoju firm jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i podejmowanie decyzji, które pozwolą dostosować się do nowych realiów.

– Trzeba wyciągnąć wnioski z kryzysów (m.in. pandemia, wojna w Ukrainie) i wspierać działania, które w średnim i długim okresie zapewnią rozwój firm i naszej gospodarki na podstawie doświadczeń bardziej rozwiniętych gospodarek – mówi Edgar Koleśnik, partner w Abris Capital Partners i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Wskazuje na kilka kierunków. Pierwszy to zwiększenie źródeł finansowania inwestycji, m.in. poprzez poprawę regulacji umożliwiających funduszom emerytalnym i ubezpieczeniowym inwestycje w fundusze PE/VC, co od wielu dekad sprawnie działa w rozwiniętych gospodarkach zachodnich. Kolejny kierunek to przyspieszenie transformacji w gospodarkę cyfrową.

– Należy też położyć jeszcze większy nacisk na konkurencyjność i niezależność energetyczną – podsumowuje Edgar Koleśnik.

77 proc. firm z Europy Środkowo-Wschodniej deklaruje inwestycje. Co ciekawe, Polska na tle regionu ma wyższy niż w UE odsetek przedsiębiorstw inwestujących w innowacyjność – wynika z najnowszego badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

– To pozytywny trend, który z pewnością zaowocuje dynamicznym rozwojem regionu, stworzy nowe miejsca pracy i zdecydowanie zwiększy naszą konkurencyjność na rynku międzynarodowym – komentuje Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Biznes
Janusz Filipiak, prezes Comarch w stanie krytycznym w szpitalu
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Biznes
Ukraina kusi zachodnich producentów broni. Mają odbudować przemysł obronny
Biznes
Disney+ jak Netflix kończy z przyzwoleniem na współdzielenie kont
Biznes
Mick Jagger jak Bill Gates: Moje dzieci nie potrzebują 500 mln dolarów
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Biznes
Prokuratura sprawdza powiązania właściciela LVMH z rosyjskim oligarchą
Biznes
Najpierw Orlen, teraz Energa. Kto następny zerwie kontrakt z Deloitte?