- Ostatnie lata były dotychczas największym wyzwaniem — stwierdził w Brukseli komisarz ds. zarządzania kryzysowego, Janez Lenarcić. Dodał, że w ostatniej dekadzie nastąpił średni wzrost o 350 proc próśb po pomoc w ramach programu ratunkowego RescEU. — Do klęsk żywiołowych dochodzi coraz częściej i są coraz bardziej intensywne — stwierdził w związku z zagrożeniem w regionach, które dotąd nie były na nie narażone w Belgii, Niemczech i Włoszech.

W nadchodzącym sezonie letnim program RescEU będzie posiadać 24 samoloty gaśnicze (10 bombowców wodnych Canadair CL-415 produkcji Bombardiera, 14 lekkich samolotów-amfibii) i 4 śmigłowce do walki z ogniem z 10 krajów Unii. Dotychczas ta flota liczyła 13 maszyn. Będą w stanie gotowości od czerwca do października. I tak Chorwacja udostępni 2 średnie samoloty, Czechy 2 śmigłowce, Francja 2 średnie samoloty i śmigłowiec, Niemcy 2 lekkie samoloty, Grecja 2 średnie i 2 lekkie samoloty oraz śmigłowiec, Włochy 2 średnie i 2 lekkie samoloty, Portugalia 2 lekkie samoloty, Hiszpania 2 średnie samoloty, Szwecja 4 lekkie samoloty.

Ponadto Austria, Bułgaria, Finlandia, Francja, Niemcy, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia wyślą niemal 450 strażaków, aby byli gotowi do szybkiego reagowania na pożary we Francji, Grecji i w Portugalii.

Po apelach unijnych ministrów i Parlamentu Europejskiego Bruksela opracowała w 2022 r. plan działań zapobiegawczych pożarom lasów. Plan ma 3 cele: poprawę zdolności administracyjnych, lepsze rozpoznanie terenu, zwiększenie środków finansowcyh na działania prewencyjne. Unia wprowadziła ponadto nową metodę oceny działań w walce z pożarami lasów. Pozwoli lepiej oceniać zdolności zapobiegania im, przygotowania się i ułatwi wymianę dobrych, sprawdzonych praktyk.