Ma pracować w systemie automatycznej identyfikacji jednostek AIS – która służy zapobieganiu kolizji i bezpieczeństwu ruchu morskiego.

- Morze Bałtyckie to akwen o ogromnym natężeniu ruchu statków, dzięki własnemu satelicie będziemy mogli przyglądać się temu co się dzieje w pobliżu naszych brzegów, dostarczymy też informacje zainteresowanym europejskim partnerom - mówi Mariusz Jędrzejczak wiceprezes Creotech Instruments, firmy, która jest liderem przemysłowego konsorcjum. Plan zakłada zbudowanie i wystrzelenie na orbitę gotowego satelity SAT-AIS - PL o wadze ok. 40 kg w ciągu najbliższych 7 lat.

Anteny pod Gdynią

W ciągu tego roku konsorcjum w którym oprócz Creotechu są firmy Hertz Systems, Atos Polska, Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego i instytucje naukowe : Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Łączności i Akademia Morska w Gdyni , przygotuje projekt misji określi zadania i skonfiguruje urządzenia pokładowe. Według nieoficjalnych szacunków przygotowanie satelity z odbiornikiem sygnałów z transponderów AIS zainstalowanych na statkach, ale też systemu naziemnego do jego obsługi ( stacji łączności z antenami, centrum kontroli lotów i sterowania a także terminala obróbki i dystrybucji danych. System obsługi naziemnej ma być zlokalizowany w kraju. Polski satelita SAT- AIS- PL dołączy do kilkunastu innych satelitów znajdujących się obecnie na orbicie , których zadaniem jest transmisja sygnału automatycznej identyfikacji statków.

AIS jest systemem bliskiego zasięgu do śledzenia statków i zapobieganiu ich kolizji. Dostarcza informacji o bieżącej pozycji jednostek, transportowanym przez nie ładunku, porcie docelowym. Transpondery AIS automatycznie nadają te informacje , odbierają je inne jednostki i stacje brzegowe. System satelitarny pozwala rozszerzyć zasięg monitorowania ruchu morskiego a także przeciwdziałać zagrożeniom w większej skali np. poprzez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego. Michał Szaniawski wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, która inwestuje w spółki przemysłu kosmicznego , podkreśla, że dane zbierane w przyszłości przez SAT-AIS-PL będą wykorzystywane przez wojsko, straż graniczną , morskie służby poszukiwania i ratownictwa, służby specjalne czy polską administrację morską.