Informację potwierdzają przedstawiciele producenta węgla koksowego. – Posiadane przez ING obligacje zostaną w najbliższych dniach nabyte przez pozostałych obligatariuszy – mówi Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka JSW.

Chodzi o PKO BP, BGK, PZU i PZU Życie. Wobec tych podmiotów – zgodnie z zawartą w tym tygodniu umową, której stroną nie było już ING – górnicza spółka w ramach restrukturyzacji długu zobowiązała się do wykupu w latach 2016–2018 obligacji o łącznej wartości 150 mln zł, po ok. 50 mln zł rocznie, a począwszy od 2019 r., w kwocie nie mniejszej niż 178 mln zł rocznie.

JSW nie ujawnia warunków transakcji między ING a pozostałymi obligatariuszami. Także bank nie chciał komentować podanych przez Polską Agencję Prasową informacji, iż sprzedaż nastąpiła ze znaczącym dyskontem, przekraczającym nawet jedną trzecią wartości papierów dłużnych. ING nie poinformował też o powodach swojego wyjścia z inwestycji. Jeszcze we wrześniu 2015 r. zażądał wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i ok. 13 mln dol.

Zdaniem Pawła Puchalskiego, kierownika działu analiz giełdowych w DM BZ WBK, sprzedaż papierów dłużnych JSW przez ING Bank Śląski pozostałym obligatariuszom wiąże się z globalną polityką pozbywania się inwestycji w węglowych przedsięwzięciach. Jednak ze źródeł zbliżonych do banku dowiedzieliśmy się, że powody miały podłoże natury ekonomicznej. – Bank nie akceptował proponowanych warunków – tłumaczy nasz rozmówca. Jak mówią analitycy, te aktywa bank wcześniej i tak spisał już na straty.

JSW walczy o przetrwanie, nie tylko restrukturyzując zadłużenie. Węglowa spółka już sprzedała mniejszościowe udziały w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, uzyskując od PGNiG Termiki około 190 mln zł. Pod młotek ma pójść jeszcze pakiet mniejszościowy w koksowniach oraz Spółka Energetyczna Jastrzębie. W sprawie tej ostatniej PGNiG Termika już złożyła ofertę i złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przejęcie. W wyniku tej transakcji PGNiG Termika pośrednio przejmie też kontrolę nad spółką SEJ-Serwis, w której 55 proc. ma SEJ.

Z ostatnich słów Tomasza Gawlika, prezesa JSW, wynika, że dzięki optymalizacji kosztów i sprzedaży wybranych aktywów spółce uda się wyjść na prostą bez potrzeby dokapitalizowania spółki. O możliwej ratunkowej emisji wspominał w połowie maja minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Analityk DM BZ WBK szacuje, że ze zbycia mniejszościowych udziałów koksowni JSW może uzyskać ok. 800 mln zł, a ze sprzedaży SEJ Termice – ok. 380 mln zł.

– Oczywiście w przypadku JSW można sobie wyobrazić scenariusz , kiedy emisja akcji byłaby potrzebna – wskazuje Puchalski. Stałoby się tak w przypadku niższych od założonych uzyskanych kwot ze sprzedaży, dalszego pogarszania się warunków makroekonomicznych i cen węgla koksującego.