Na koniec ubiegłego roku PGNiG Termika, jedna z kluczowych firm zależnych PGNiG, dysponowała w aglomeracji warszawskiej 4770 MW (megawaty) mocy cieplnej i 1425 MW mocy elektrycznej. Tym samym w ujęciu rok do roku zwiększyła je o ponad 8 proc. i 40 proc. To głównie konsekwencja niedawnego oddania do eksploatacji bloku gazowo-parowego i kotłowni gazowej w EC Żerań. PGNiG informuje, że dzięki tym inwestycjom już na początku grudnia produkcja prądu znacznie wzróosła.

W tym roku powinien nastąpić dalszy wzrost w biznesie energetycznym, m.in. za sprawą planowanego zakończenia w III kwartale budowy farmy fotowoltaicznej w Ciepłowni Kawęczyn i kotłowni gazowo-olejowej w EC Pruszków. Jeszcze wcześniej ma być oddany do użytkowania kogeneracyjny układ gazowy w EC Przemyśl. Inwestycja ma opóźnienie i nowy termin jej finału wyznaczono na koniec tego kwartału. Ponadto w 2022 r. planowane jest rozpoczęcie budowy maszynowni silników gazowych w EC Pruszków i kotłowni gazowo-olejowej w Ciepłowni Kawęczyn. Z kolei na początku 2023 r. ma być oddana do eksploatacji kolejna kotłownia gazowa w EC Żerań. W dalszej kolejności inwestycje obejmą EC Siekierki.

PGNiG chciało też kupić aktywa energetyczne w Polsce. Rozmowy prowadzono z Fortum, Tauronem i ČEZ. Negocjacje zakończyły się jednak fiaskiem. W grę może jeszcze wchodzić zakup od Tauronu 50 proc. udziałów w EC Stalowa Wola (połowę PGNiG już ma).