Monika Morawiecka pracowała w PGE od 2006 r. Od 2010 roku, pełniła funkcję dyrektora Departamentu Strategii. Odpowiadała wówczas w spółce za długoterminowe plany rozwoju dotyczące energetyki konwencjonalne i OZE. W lutym 2019 roku została prezesem spółki celowej PGE Baltica, której celem jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W okresie lat 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE).

- Cieszę się, że trzy z naszych projektów morskich farm wiatrowych, o łącznej mocy blisko 3,5 GW (Baltica 2, 3 i najmniej zaawansowany Baltcia 1 –red.), są teraz na właściwych podstawach. Projekty Baltica 2 i Baltica 3 (2,5 GW), które rozwijamy wspólnie z naszym partnerem Ørsted, są obecnie na drodze do realizacji w połowie lat 20. Baltica 1 jest w fazie przygotowawczej - dodała Monika Morawiecka. - Zespół PGE Baltica powiększyła się z 15 osób w 2019 r. do ponad 70 osób obecnie – podkreśliła.