Elementy muru wyprodukowały firmy z Polski i Niderlandów. Całość - 400 km zasieków i muru ma kosztować Wilno 152 mln euro i być gotowa do września 2022 r.

Wykonawca litewskiego muru - firma Tetas z grupy energetycznej EPSO-G najpierw zaczął montować segmenty w krytycznych miejscach, w których zainstalowano już zasieki z drutu kolczastego (typu concertina), informuje za komunikatem firmy agencja BNS.

W listopadzie i grudniu na 100-kilometrowy odcinek granicy zostaną dostarczone segmenty ogrodzenia wyprodukowane w Polsce i Holandii zgodnie z wymaganiami technicznymi litewskiej Służby Granicznej (SOOGL).

W tym tygodniu zapora z drutu zaczęła też być instalowana w innych obszarach pierwszej fazy projektu - obok placówek granicznych Barauskas i Adutyskiai. Firma Tetas planuje zbudować ogrodzenie na trzech najbardziej wrażliwych odcinkach I etapu do końca tego roku, a pozostałe segmenty ogrodzenia do końca kwietnia przyszłego roku.

EPSO-G jest też w trakcie postępowań przetargowych na zamówienie publiczne do drugiej fazy, w której prowadzone będą prace mające na celu zainstalowanie 400-kilometrowego ogrodzenia. Oferty montażu ogrodzenia w drugim etapie złożyło 12 firm.

Prace drugiego etapu zostaną podzielone na cztery części, a o realizację każdej z nich ubiega się od 7 do 10 wykonawców. Proces zakupowy ma się zakończyć pod koniec listopada.

Przy wznoszeniu ogrodzenia na granicy z Białorusią najpierw układa się zaporę z drutu kolczastego, składającą się z 5 lub 6 spiral, obok niej po stronie litewskiej montowane się segmenty ogrodzenia.

Tetas planuje zakończyć pierwszy etap do 30 kwietnia 2022 r. Całe ogrodzenie na granicy litewsko-białoruskiej będzie gotowe do 1 września przyszłego roku.

Wilno oskarża reżim w Mińsku o organizowanie przepływów migrantów i nazywa to hybrydową agresją. W tym roku ponad 4200 migrantów nielegalnie przekroczyło granicę z Białorusią i wjechało na Litwę, większość z nich to Irakijczycy. We wrześniu, aby zatrzymać nielegalną migrację na granicy, Litwini zaczęli stosować politykę ekstradycji nielegalnych migrantów i wznosić ogrodzenie.

Unia na razie nie jest skłonna uczestniczyć w finansowaniu budowy murów przez Litwę, Polskę i Łotwę. Kilka państw jest temu przeciwna. Rząd Litwy nie czekając na decyzję Brukseli, wydzielił na budowę skutecznej zapory na granicy z Białorusią 152 mln euro.