Ozdoba podkreślił, że jesteśmy przed konsultacjami społecznymi i na dniach projekt w tej sprawie ma zostać ostatecznie opublikowany – pisze Business Insider Polska. "Od przyszłego roku ten system będzie wdrażany, choć będzie długie vacatio legis (wejście w życie przepisów - przyp.), bo nie chcemy niszczyć tego co przedsiębiorcy stworzyli" – powiedział minister.

System kaucyjny ma dotyczyć butelek PET do 3 l oraz szklanych pojemników wielorazowego użytku do 1,5 l. Zgodnie z opublikowanymi we wrześniu założeniami projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu, system kaucyjny przewiduje pobranie w momencie zakupu opłaty, zwracanej w momencie zwrotu opakowań - w tym przypadku butelek. System ma być powszechny, mieć niedyskryminujący charakter i aby odzyskać kaucję za butelkę nie trzeba będzie mieć paragonu.

Projektowane przepisy przewidują też, że każdy sklep o powierzchni powyżej 100 m kw. będzie zobowiązany do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze sklepy będą mogły odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji – pisze Business Insider Polska

Projektowana nowela ustawy o odpadach wdraża do polskich przepisów unijne dyrektywy odpadowe. Państwa członkowskie UE do 2035 r. zobowiązane są do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.