– Stan środowiska, jego różnorodność i zasobność, jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Brak dbałości o zmiany klimatu może doprowadzić do katastrofalnych zmian. Jeśli chcemy przetrwać na tej planecie, musimy respektować ochronę środowiska – zaznaczył minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas tegorocznej edycji targów Pol - Eco System w Poznaniu.

Tematem przewodnim wydarzenia było „Czyste powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”. Podczas trzech dni targi odwiedziło blisko 7 tys. gości z kraju i zagranicy, a swoje produkty i usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej przedstawiło 400 firm z 14 krajów.

Wiele uwagi poświęcono dyskusji o ograniczeniu problemu niskiej emisji i walce ze smogiem. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wśród największych wyzwań na najbliższy czas wymienili pełne wykorzystanie unijnych pieniędzy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i udział w pracach nad nową perspektywą finansową, wykonanie założeń programu „Czyste powietrze”, a także przygotowanie działań dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Na horyzoncie rysują się już pierwsze rezultaty ogłoszonego w połowie września 2018 r. programu „Czyste powietrze”, który Ministerstwo Środowiska wdraża we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Zaledwie w ciągu miesiąca złożono blisko 7,5 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków mieszkalnych.

- Z pewnością program ten poprzez termomodernizację i wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne zmniejszy radykalnie emisję pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne – podkreślił minister Kowalczyk.

Budżet programu sięga ponad 103 mld zł i ma stanowić potężny impuls gospodarczy. Termomodernizacja ponad 3 mln domów jednorodzinnych w ciągu dziesięciu lat przyczynić się ma do poprawy warunków zamieszkania Polaków i przynieść oszczędności w rachunkach za ogrzewanie. Dzięki zwiększeniu liczby zamówień będzie także impulsem do rozwoju przedsiębiorstw, w tym także małych i średnich.

Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda zwrócił także uwagę, że na przestrzeni ostatnich 30 lat zawarto już ponad 30 tys. umów, dzięki którym m.in. polska gospodarka wodno-ściekowa, inwestycje w obszarze zagospodarowywania odpadów oraz ochrony powietrza i klimatu z roku na rok nabierały rozpędu. NFOŚiGW dofinansował w tym czasie budowę lub modernizację ponad 1,6 tys. oczyszczalni ścieków oraz 83 tys. km kanalizacji, a także budowę siedmiu spalarni odpadów. Dzięki przyznanym dofinansowaniom, udało się zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym ograniczyć emisję CO2 o blisko 15 mln ton na rok, oraz zwiększyć efektywność energetyczną w ponad 4 tys. budynków użyteczności publicznej, które poddano termomodernizacji.

Ważnym tematem dyskusji w trakcie targów były też zmiany klimatu i zbliżający się szczyt COP24 w Katowicach, a także wyzwania stojące przed polską energetyką, która w około 80 procentach opiera się na węglu. - Musimy odpowiednio zaplanować etap przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Dążę do tego, by był on jak najbardziej ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Transformacja energetyki musi uwzględniać technologie i czas trwania inwestycji – podkreślił minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Natomiast minister środowiska dodał, że najważniejszym zadaniem grudniowego szczytu klimatycznego COP24 będzie wypracowanie oraz przyjęcie pakietu decyzji, zapewniających pełne wdrożenie tzw. Porozumienia paryskiego. Tym samym wyznaczona zostanie światowa polityka klimatyczno - energetyczna na kolejne lata.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- W trakcie COP24 będziemy nie tylko rozmawiać o zagadnieniu ograniczania emisji, lecz również będziemy chcieli zaakcentować kwestię bilansowania emisji przez działania na rzecz pochłaniania CO2 – dodał Kowalczyk.

Debaty dotyczyły także miejskich planów adaptacji do zmian klimatu oraz budownictwa drewnianego, które może być szansą na nowoczesne i ekologiczne domy w Polsce. W ocenie resortu środowiska budownictwo ekologiczne, a w szczególności budownictwo drewniane, oferuje wiele technologii zwiększających efektywność energetyczną budynków i obniżających koszty ich utrzymania.