Grupa TP opublikuje wyniki za ostatni kwartał 2012 r. 12 lutego. specjalista DM IDMSA uważa, że będą one słabe, ale biorąc pod uwagę, że zarząd (w październiku ) obniżył prognozę na 2012 roku, rezultaty kwartalne nie powinny nie powinny być zaskoczeniem.

DM IDMSA sądzi, że w IV kw. 2012 r. przychody grupy z usług telefonii stacjonarnej wyniosły 981 mln zł (11 proc. mniej niż rok wcześniej), z usług mobilnych 1,582 mld zł (spadek o 10 proc. rok do roku), a z transmisji danych urosły o 5 proc. 630 mln zł. Ta ostatnia linia przychodowa obejmuje również wpływy z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu: specjalista DM IDMSA spodziewa się że liczba klientów tej usługi TP nieco się skurczyła w IV kw. br., ale ARPU lekko wzrosło.

Łączne przychody grupy – uważa analityk biura – wyniosły w tym okresie 3,45 mld zł, obniżając się o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku.

Powtarzalny skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy TP, zdaniem analityków DM IDMSA obniżyła się o 15 proc. do 1,06 mld zł. Z kolei powtarzalny zysk operacyjny – spadł o 36 proc. do 265 mln zł.

Prognoza zysku netto grupy obarczona jest niepewnością co do tego, ile podatku zapłaci za IV kw. grupa.  Oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk przed opodatkowaniem, według DM IDMSA będzie o 57 proc. niższy niż rok wcześniej, a zysk netto o 79 proc. mniejszy i zamknie się kwotą 109 mln zł.

Jeśli biuro ma rację, to w całym 2012 r. zysk netto grupy TP zamknie się sumą 913 mln zł (0,69 zł na pojedynczą akcję, po odliczeniu papierów skupionych przez spółkę), podczas gdy rok wcześniej grupa zaraportowała 1,9 mld zł na czysto, a po odjęciu zdarzeń jednorazowych – blisko 1,02 mld zł.

Zgodnie z zapowiedzią zarządu, tegoroczna dywidenda ma wynieść 0,5 zł na akcję. Przychody grupy za 2012 r. mają być niższe niż te w 2011 r. o 4-5 proc., marża EBITDA ma się zmieścić w przedziale 34-36proc., a wolne przepływy gotówkowe netto w widełkach 1,5-1,6 mld zł.