Ósma co do wielkości firma branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w Polsce, giełdowy Pekaes, planuje, że w najbliższych trzech latach średni roczny wzrost przychodów przekroczy 12 procent. Spółka, której przychody wynoszą ok. pół mld zł, skoncentruje się na rynku krajowym.

– Międzynarodowe przewozy całopojazdowe, które w 2009 roku zapewniły 43 procent przychodów, pozostaną podstawą naszej działalności – mówi prezes Pekaes SA Jacek Machocki i dodaje, że w najbliższych trzech latach wzrosną o ok. 27 procent. Najszybciej będą rozwijać się drobnica krajowa (75 procent w okresie 2010-2012) i logistyka magazynowa, której przychody wzrosną niemal dwukrotnie, chociaż z niskiego poziomu. W 2009 roku ta działalność przyniosła spółce ok. 4 procent przychodów, gdy drobnica krajowa ok. 24 procent. Drobnica międzynarodowa – jak planuje zarząd Pekaes – zwiększy przychody o 38 procent. Spółka zakłada, że za granicą będzie współpracować z kilkunastoma zagranicznymi partnerami.

Pekaes zainwestuje do końca 2012 roku ponad 12 mln zł, połowę w nowe systemy informatyczne, usprawniające działanie sieci drobnicowej i spedycji.

Apreo, spółka, której obroty w 2009 roku przekroczyły 100 mln zł, planuje trzykrotnie powiększyć przychody w najbliższych czterech-pięciu latach. – Częścią naszej strategii jest ekspansja na Zachód – wyjaśnia prezes Apreo Arkadiusz Glinka. W tym roku firma otworzy własne biura w Niemczech i Wielkiej Brytanii, następne będą w Beneluksie, we Francji i zapewne w Północnych Włoszech. – Przewidujemy także wzrost obrotów w spedycji morskiej, ale naszą specjalnością pozostanie spedycja drogowa – przewiduje Glinka. Prezes dodaje, że inwestycje będą ze środków własnych. – Ryzyko nie jest duże, bo w ostatnich latach otworzyliśmy kilkanaście biur w Polsce, które szybko doszły do rentowności. Wiemy jak to robić i nie spodziewam się większych problemów - mówi.

Ekspansję planuje także nowozałożona firma Fine, która do końca tego roku będzie miała 5 biur, a w kolejnym roku otworzy jeszcze 10. – Odzew klientów jest bardzo pozytywny i w lipcu rozpoczynamy działalność operacyjną – zapewnia prezes Dariusz Wakuła. Podkreśla, że w przyszłym roku planuje uruchomienie własnych biur w Europie południowo-wschodniej. Europę zachodnią oraz Turcję będzie obsługiwał na podstawie umów z lokalnymi przedsiębiorstwami.