Globalne przychody Belvedere w 2013 r. – razem z podatkiem akcyzowym – nieco przekroczyły 860 mln euro. To spadek o 3,9 proc.  w porównaniu z rokiem 2012. Po korekcie związanej z różnicami kursowymi spadek wynosi ?3 proc.  Bez uwzględnienia akcyzy obroty grupy wyniosły 533,4 mln euro (minus 4 proc.). Sprzedaż w Polsce wygląda jeszcze gorzej. Po odjęciu akcyzy obrót za rok 2013 wyniósł 211,4 mln euro i był o 7,6 proc. niższy niż rok wcześniej.

Wprowadzona niedawno podwyżka akcyzy w Polsce sprawiła, że branża w  końcówce 2013 r. zmuszona była do zwiększenia produkcji i większych  inwestycji w kapitał obrotowy. – W efekcie na początku 2014 r. firmy będą musiały nienaturalnie zmniejszyć produkcję. Nakładając na to ograniczoną możliwość szybkiego przełożenia całej podwyżki akcyzy na klientów, oczekiwałbym, że I i II kwartał dla przedstawicieli branży alkoholowej nie będzie zbyt dobry – mówi Łukasz Wachełko, analityk DI Investors.

Na razie nie wiadomo, jak wyższa akcyza wpłynie na wyniki firm w dłuższym okresie.  – Może być  kolejnym elementem, który utrudni firmom prowadzenie biznesu, bo w Polsce konsumpcja wódki już od dłuższego czasu spada na rzecz kolorowych alkoholi i piwa – mówi Wachełko.

3,9 procent spadły w 2013 r. przychody grupy Belvedere

Krzysztof Kozieł, analityk BM BGŻ, mówi, że obserwuje się zwrot w kierunku słabszych wódek smakowych, które z uwagi na niższą zawartość alkoholu mogą skorzystać na wzroście akcyzy.

Belvedere podaje, że wódka Krupnik utrzymała pozycję lidera z 13,5-proc. udziałem w rynku w grudniu 2013 r., rok wcześniej 14,2 proc. Wódka Sobieski w grudniu 2013 r. miała 1,4 proc. udziałów, wobec  2,2 proc. w 2012 r.

Spółka Belvedere na GPW jest notowana pod nazwą Sobieski. W piątek jej kurs lekko wzrósł.