Aero2, spółka z grupy Midas postanowiła spisać w straty rezerwację częstotliwości 2600 MHz, którą uzyskała w 2009 r., a której zapisów do tej pory nie zrealizowała.

Ponieważ Aero 2 nie wykonało zobowiązań wynikających z rezerwacji częstotliwości z zakresu 2600 MHz, po okresowej ocenie aktualnych możliwości wykorzystania rezerwacji zarządu tej spółki 12 lutego podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość rezerwacji częstotliwości z zakresu 2600 MHz, udzielonej przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 10 listopada 2009 r. i zmienioną potem 4 września 2012 r.

Choć rezerwacja kosztowała spółkę 20 mln zł, to jak wynika z komunikatu Midasa, właściciela Aero2, odpis będzie dużo wyższy: skonsolidowany wynik operacyjny grupy Midas za 2014 r. zostanie obciążony kwotą 126,4 mln zł, a skonsolidowany wynik netto - 104,9 mln zł.

Midas podał, że zdarzenie nie ma wpływu na działalność operacyjną, gdyż częstotliwość nie jest wykorzystywana do wytwarzania pojemności sieci udostępnianej kluczowym klientom grupy.

Podkreślił, że utworzenie odpisu nie jest tożsame ze zrzeczeniem się przez Aero2 lub cofnięciem spółce Aero2 prawa do opisywanej częstotliwości.

Midas podał też, że "w ramach prowadzonych analiz dotyczących form zaangażowania spółki w "Projekt 800" (szczegółów nigdy nie podano), uwzględniana jest także efektywna możliwość zagospodarowania pasma z zakresu 2600 MHz.

Aero 2 uzyskało rezerwację pasma z zakresu 2600 MHz, zobowiązując się jednocześnie do udostępnienia bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie kraju oraz uruchomienia sieci LTE w paśmie 2600 MHz do 31 grudnia 2012 r. dla 25 proc. populacji. Termin ten został potem przesunięty do końca grudnia 2014 r.

Treść komunikatu UKE z 2009 r.