Strategia zostanie omówiona w Rydze 26 i 27 marca na spotkaniu ministrów państw UE. Ma zostać wdrożona jeszcze w tym roku.

Na spotkaniu zorganizowanym przez Europejskie Centrum Polityczne komisarz oświadczyła, że w obliczu zmieniającego się horyzontu gospodarczego na świecie istnieje zapotrzebowanie na nową politykę handlową w Europie.

- Debata dotycząca TTIP [porozumienie między UE ?i USA o handlu i inwestycjach - red.] wysunęła na pierwszy plan stare i nowe obawy związane z wolnym handlem. Niektórzy boją się, że liberalizacja może zagrozić służbie zdrowia i edukacji. Inni twierdzą, że deregulacja może uderzyć w środowisko i w konsumentów niechronionych przed szkodliwymi produktami. Do tego dochodzą powszechne obawy, że europejska polityka handlowa jest zbyt oderwana od demokratycznego procesu – mówiła Malmström.

Nowa pięcioletnia strategia, która zainaugurowana będzie jesienią 2015 r., jest odpowiedzią na te wątpliwości.

Komisarz mówiła, że zwiększenie zaufania wśród obywateli państw unijnych do brukselskiej polityki handlowej, jest kluczowym elementem nowej strategii.

- W przypadku TTIP europejscy negocjatorzy starają się, wyjść naprzeciw środowiskom zgłaszającym wspomniane obawy, jednakże musimy zwiększyć transparentność prowadzonych rozmów – wskazywała szwedzka polityk.

Nowa polityka UE ma przywiązywać większą wagę do praw pracowniczych, praw człowieka i ochrony środowiska.

Przechodząc do sedna komisarz zaznaczyła, że jednym z głównych problemów, który adresowany będzie przez nową strategię jest kooperacja ustaleń TTIP ze Światową Organizacja Handlu (WTO, ponieważ wiele kwestii poruszanych przez negocjujące strony, znajduje się w kompetencji WTO.

- Jak pogodzić dwustronną umowę z wielostronnym systemem? (...) Jak zapewnić, że nie ucierpimy w przypadku implementacji innych porozumień tego typu, w których jesteśmy trzecia stroną? - pytała Malmström.

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ

- Ta perspektywa będzie istotną częścią strategii i dlatego nie chcemy działać reakcyjnie. Wolimy budować sojusze w oparciu o wspólne wartości – mówiła.

USA i Chiny bacznie obserwują wszelkie zmiany w dotychczasowej polityce handlowej UE. Oba państwa negocjują z Europą porozumienia handlowe, TTIP w przypadku USA i TiSA w przypadku Chin.

Brukselscy urzędnicy rozważają obecnie apel o zmianę statusu Chin w ramach WTO jako gospodarki rynkowej. Odmówiono im tego cenzusu w 2001 r., kiedy to kraj przystąpił do Światowej Organizacji Handlu. Zmiana statusu Chin będzie rozpatrywana w 2016 r.