W maju grupa Gino Rossi wypracowała łącznie 21,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 17 proc. więcej niż rok temu. Tym razem identycznym tempem wzrostu, o 17 proc., wykazały się oba segmenty. Sprzedaż obuwniczego Gino Rossi wzrosła do 12,4 mln zł, zaś odzieżowego Simple do 9,2 mln zł.

Narastająco od początku roku przychody całej grupy zwiększyły się o 12 proc., do 106 mln zł. W tym biznes obuwniczy wypracował 64,9 mln zł, co oznacza wzrost o 7 proc., zaś odzieżowy 41,2 mln zł, po wzroście o 20 proc.

Dla porównania powierzchnia handlowa Gino Rossi wzrosła r/r o 10 proc., zaś Simple o 14 proc. Warto zauważyć, że majowe tempo wzrostu obrotów detalicznych obuwniczego Gino Rossi (+17 proc.) jest znacznie wyższe jak Wojasa (+5,7 proc.). W raportach bieżących firma nie podaje miesięcznych marż brutto.