Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zmienić wydane pod koniec maja postanowienia sądu rejonowego oraz zatwierdzić układy częściowe Ruchu z małymi i dużymi wierzycielami. Postanowienia sądu okręgowego są prawomocne.

Wiosną wydawało się, że Ruch wychodzi powoli na prostą. Znalazł potencjalnego inwestora w postaci PKN Orlen. W połowie kwietnia zarówno więksi, jak i mniejsi wierzyciele (tu nie było jednomyślności) firmy zgodzili się na proponowaną przez nią redukcję części długów. Większym Ruch był winny w sumie 143 mln zł, mniejszym 19 mln zł. Większych poprosił o zgodę na umorzenie 80 proc. długu, mniejszych o rezygnację z 50 proc. Do pełni szczęścia potrzebna była zgoda sądu na wykonanie układu.

Jednak pod koniec maja warszawski Sąd Rejonowy odmówił zatwierdzenia układów. Uwzględnił część zastrzeżeń niektórych wierzycieli. – Postanowienie sądu rejonowego jest dla nas zaskoczeniem – komentował Miłosz Szulc, prezes zarządu Ruchu. Spółka odwołała się do sądu drugiej instancji. Skutecznie.

– Wierzyliśmy w plan restrukturyzacji. Decyzję sądu pierwszej instancji szanowaliśmy, ale byliśmy przekonani, że sąd drugiej instancji przychyli się do argumentacji Ruchu oraz wierzycieli, którzy również zaskarżyli ten wyrok – skomentował Seweryn Kowalczyk, przewodniczący rady nadzorczej Ruchu. – Zatwierdzenie układów daje możliwość skoncentrowania się na dalszej realizacji procesu restrukturyzacji spółki, ale także na umacnianiu jej pozycji na rynku. Przed nami inwestycje, rozwój sieci sprzedaży, wprowadzanie nowych produktów i usług – dodał Piotr Regulski, członek zarządu Ruchu.

Komunikat wydał też Orlen. – Nasza deklaracja nabycia pakietu 100 proc. akcji Ruchu pozostaje niezmienna. Decyzja sądu przybliża nas do tego celu – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. – Przejęcie spółki Ruch to dla nas ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w naszą strategię rozwoju segmentu detalicznego. Spółka ze stuletnią tradycją, jaką jest Ruch, jest dzisiaj w trudnej sytuacji i wymaga restrukturyzacji. Mamy plan działania, który pozwoli odzyskać spółce stabilność finansową i odbudować pozycję na rynku – dodał.