- Centrum staje się niezbędnym miejscem do badań nad nowymi produktami. Pozwoli nam praktycznie całkowicie wyeliminować błędy powstające w fazie prototypu i wdrażania do produkcji – powiedział Rzeczpospolitej Mariusz Golec, prezes Wieltonu.

CBR w Wieluniu jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce i drugą (obok Niemiec) w tej części Europy. Jego budowa kosztowała blisko 22 miliony złotych, z których 9,5 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Będzie można w nim np. poddać naczepę takim testom, które w ciągu dwóch miesięcy dadzą obraz tego, co może się z nią wydarzyć przy przebiegu 500 tysięcy kilometrów.

Inwestycja obejmowała budowę dwóch nowych budynków oraz modernizację już istniejącego obiektu na terenie zakładu produkcyjnego Wieltonu w Wieluniu. Powstała nowoczesna hala badań symulacyjnych i prototypowni, budynek biurowy, stanowisko do badań zmęczeniowych i wytrzymałościowych pojazdów naczep i przyczep. Ponadto stanowiska diagnostyki układów hamulcowych oraz diagnostyki konstrukcji pojazdów. Jak informuje spółka, CBR w Wieluniu ma zatrudniać najzdolniejszych inżynierów i naukowców, aby opracowywane tam produkty umacniały przewagę konkurencyjną Wieltonu na rynku europejskim.

CBR ma być także platformą do współpracy z instytucjami zewnętrznymi, jak np. uczelnie. Już dziś firma współpracuje z Politechniką Śląską, w połowie 2015 roku otworzyła biuro projektowe w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice, gdzie wspiera transfer innowacyjnych technologii z uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych.

Wielton zakłada, że w perspektywie 2 lat osiągnie potencjał produkcyjny w wysokości ponad 16 tys. sztuk, a w kolejnych latach do 25 tys. sztuk rocznie. Będzie to możliwe dzięki przejęciu w ubiegłym roku większościowych udziałów francuskiego Fruehaufa, posiadającego 1/3 tamtejszego rynku naczep i przyczep, oraz trzech wiodących marek włoskich: Merker, Viberti i Cardi, co dało Wieltonowi perspektywę pozyskania 20 proc. rynku we Włoszech. Ambicją polskiego producenta jest trzecie miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji.

Za ostatnie trzy kwartały 2015 roku Wielton odnotował wzrost na rynku krajowym na poziomie 18,7 proc. r/r, podczas gdy cała branża przyczep i naczep urosła o 12 proc. W efekcie spółka z Wielunia umocniła pozycję na polskim rynku do 15,3 proc. wobec 14,5 proc. w tym samym okresie 2014 roku.