2,39 mld zł przychodów, 929,5 mln zł EBITDA, 457,2 mln zł zysku operacyjnego i 279,4 mln zł zysku netto zanotowała Grupa Cyfrowy Polsat w I kwartale 2017 roku. Oznacza to odpowiednio wzrost o 1, proc. 9,8 proc., 8,1 proc. i 59,2 proc. w porównaniu z wynikami grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza w I kw. 2016 roku.

Dane te nie są w pełni porównywalne rok do roku ponieważ struktura grupy zmieniała się: dopiero 29 lutego ub.r. grupa przejęła spółkę Midas wraz z firmami zależnymi (wcześniej Midas był sporym źródłem przychodów), a we wrześniu ub.r. firmę IT Polpager budującą sieci telekomunikacyjnych, która w tym roku połączyła się z Polkomtelem.

Gdyby porównywać „jabłka z jabłkami" – wskazuje zestawienie przygotowane przez zarząd – okazałoby się, że przychody grupy urosły rok do roku o blisko 5 proc., ale EBITDA rosłaby nieco wolniej bo o 7,6 proc., a na czysto grupa zarobiłaby 271 mln zł.

Ważna telewizja

Tak, czy inaczej opublikowane dane za pierwsze trzy miesiące tego roku są lepsze niż prognozowali analitycy. Według średniej prognoz zebranych przez PAP, są odpowiednio o 2,1 proc., 6 proc., 18,7 proc. i 53,9 proc. lepsze od średniej założeń biur maklerskich.

Jak pokazuje analiza danych przedstawionych dziś przez grupę, wzrost przychodów zawdzięcza ona lepszym wynikom platformy satelitarnej i stacji Polsatu, które mimo lekkiego spadku oglądalności notuje wyższe wzrosty przychodów z reklamy niż cały rynek, w tym roku drepczący w miejscu.

Zarząd Cyfrowego Polsatu podtrzymał, że spodziewa się, iż w tym roku wpływy od reklamodawców urosną w wolnym jednocyfrowym tempie. W I kw. br. Grupa Polsat odnotowała 1,9-proc. przyrost wpływów reklamowych i ze sponsoringu (do 234 mln zł), podczas gdy cały rynek urósł o 0,3 proc.

Sprzęt i dodatkowe usługi

W innym ujęciu: wyższej sprzedaży sprzętów dla klientów końcowych (od dekoderów, anten, przez smartfony po tablety, laptopy i urządzenia RTV/ AGD), które były o prawie 44 proc. większe niż przed rokiem i wyniosły 248,6 mln zł.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Urosła także linia „pozostałe przychody ze sprzedaży" (o 37 proc. do 35 mln zł), na którą składają się m.in. przychody z tytułu wynajmu lokali i urządzeń, przychody z odsetek od sprzedaży ratalnej, czy wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej.

Na koniec marca grupa, na którą składają się satelitarna platforma Cyfrowy Polsat, telewizja Polsat i jej spółki zależne, a przede wszystkim komórkowy operator telekomunikacyjny Polkomtel z firmami zależnymi, dysponowała 1,58 mld zł gotówki, a jej zobowiązania finansowe wynosiły 12,32 mld zł brutto.

Już po zakończeniu kwartału, w kwietniu, grupa wykupiła obligacje za 945,4 mln zł, co uszczupliło jej zasoby gotówkowe i zmniejszyło zadłużenie brutto do – można szacować - około 11,37 mld zł.

Pre-paid dotknął mobilnego internetu

Grupa, podobnie jak cały rynek telekomunikacyjny, odczuwa negatywny wpływ tzw. Ustawy antyterrorystycznej nakazującej rejestrację kart pre-paid na statystyki klientów i świadczonych im usług (RGU).

W końcu marca br. świadczyła w sumie 16,22 mln usług, o 1,9 proc. mniej niż przed rokiem w związku z tym, że liczba aktywnych kart SIM z usługami pre-paid mocno jej spadła (o ponad 900 tys. w rok).

Z usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu grupy korzystało w końcu marca 8,55 mln abonentów (wg. kart SIM), a z usług przedpłaconych 2,83 mln (tylko karty aktywne, liczba podana do GUS jest wyższa).

W skali I kwartału oznacza to przyrost w segmencie post-paid o 63 tys. kart SIM (z 8,49 mln na koniec grudnia), a w segmencie pre-paid ubytek o około 360 tys. kart (w grudniu grupa wykazała ich w sprawozdaniu 3,19 mln).

Za sprawą spadku w prepaidzie w strukturze aktywacji usług mobilnych grupie ubyło w kwartale usług mobilnego dostępu do Internetu. W końcu marca grupa świadczyła ich 1,95 mln, podczas gdy w grudniu nieco ponad 1,97 mln.

Z abonamentowych usług płatnej telewizji (satelitarnej platformy, iPla) korzystało na koniec marca około 3,75 mln podmiotów (o około 150 tys. więcej niż rok wcześniej), a licząc osoby, które kupiły więcej niż jeden dekoder (usługa Multiroom) prawie 4,79 mln. Z telewizji płatnej w formule przedpłaconej korzystało w końcu kwartału 48,7 tys. osób, o 35 proc. więcej niż rok wcześniej.