Główne cele finansowe zakładają, że ROE, czyli zwrot z kapitałów własnych, ma wzrosnąć w 2023 r. do 10,5 proc. z 7,9 proc. w tym roku.

Przychody mają rosnąć szybciej niż koszty

Ma to być możliwe dzięki poprawieniu marży odsetkowej netto (NIM) do 3 proc. z 2,7 proc. oraz zmniejszeniu wskaźnika kosztów do dochodów (bez podatku bankowego) poniżej 40 proc. z obecnych 43,4 proc. Celem jest wypłata 50 proc. zysku netto w formie dywidendy. Prawdopodobnie ma to być możliwe dzięki zmniejszeniu udziału nierentownych hipotek walutowych w portfelu i zastępowaniu ich złotowymi hipotekami oraz kredytami konsumpcyjnymi, co podniesie rentowność aktywów. Mniej walutowych hipotek to także mniejszy wymóg kapitałowy, co dodatkowo poprawi ROE.

Średnioroczny wzrost kredytów ma wynosić 6 proc. (8,7 proc. między wrześniem 2016 a wrześniem 2019 r.), podobnie jak depozytów (rosły średniorocznie po 10,8 proc.). Przychody ogółem mają zwiększać się rocznie po 8 proc. (w ostatnich trzech latach po 9,7 proc.) a koszty po 5 proc. (ostatnio po 6,3 proc.).

Celem banku jest wypłata dywidendy na poziomie 50 proc. zysku netto. Współczynniki kapitałowe mają na koniec roku wynosić minimum 1,5 p.p. powyżej wymagań Komisji Nadzoru Finansowego.

W dokumencie nie wspomniano o problemie hipotek walutowych, które w mBanku są warte blisko 17 mld zł i stanowią 16 proc. jego portfela kredytów brutto. Sprawa ta może być sporym – choć nie wiadomo jak dużym – ciężarem dla wyników banku. Nie ma też informacji o sprzedaży - Commerzbank mający blisko 70 proc. akcji mBanku musi je sprzedać, aby sfinansować swoją restrukturyzację. Strategia została opracowana jako odpowiedź na bieżące zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz spodziewane trendy w przyszłości. Bank wziął pod uwagę m.in. perspektywy gospodarcze, postęp technologiczny, zmianę zachowań i oczekiwań konsumentów, lokalne ograniczenia, a także uwarunkowania wewnętrzne.

Ważna technologia

Bank skupi się na czterech obszarach, odpowiadających kluczowym komponentom jego modelu biznesowego. W zakresie klientów, ich akwizycji i relacji wskazano na rozwój orgraniczny. „Będziemy stale pozyskiwać nowych klientów szczególnie młodych i firmy, oraz wzmacniać naszą pozycję w grupie wiekowej 30-45 lat. Poprawimy retencję klientów indywidualnych, rozwiniemy produkty kotwiczące ich w banku na poszczególnych etapach cyklu życia. W segmencie korporacyjnym będziemy kształtować portfel klientów antycypując trendy i zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Jednocześnie zachowamy dużą dywersyfikację eskpozycji. Rozbudujemy wiedzę o klientach, aby jeszcze precyzyjniej identyfikować i zaspokajać ich potrzeby, konstruując spersonalizowaną ofertę. Zgodnie z założeniami empatii, będziemy komunikować się z klientami w sposób zrozumiały i wyróżniać transparentnością oferty, w tym naszej polityki cenowej” – czytamy w strategii.

W zakresie ekosystemu i user experience wskazano, że celem jest stałe ulepszanie zdalnych kanałów dostępu i promocja samoobsługi cyfrowej. „Nadamy wiodącą rolę aplikacji mobilnej, posiadającej identyczny zakres funkcjonalności jak serwis bankowości internetowej, a contact center i placówki będą pełnić rolę wspierającą. Będziemy rozwijać platformę detaliczną przez uzupełnienie jej o usługi dodane i ofertę wybranych partnerów, w tym niefinansowych. Skupieni na zapewnieniu wygody, łatwości i szybkości obsługi, zbudujemy najlepszą w Polsce bankowość cyfrową dla korporacji” – deklaruje mBank.

Pod względem efektywności i przewagi operacyjnej bank chce utrzymać przewagę technologiczną w sektorze finansowym. ”Będziemy opierać się na zwinnych interdyscyplinarnych zespołach, projektujących i dostarczających rozwiązania od początku do końca. Zmodyfikujemy architekturę IT, wykorzystując najlepsze praktyki w branży. Zwiększymy zakres cyfrowej samodzielności klientów, równolegle optymalizując sieć sprzedaży. Poprawimy sprawność operacyjną banku poprzez implementację na szeroką skalę automatyzacji oraz uproszczenie procesów” – dodano.

Środowisko, edukacja i dobrobyt

Pod względem pracowników i kultury organizacyjnej bank chce dbać, aby środowisko i organizacja pracy sprzyjały efektywności, współpracy, wysokiemu zaangażowaniu i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań. „Chcemy kształtować menedżerów, którzy myślą perspektywicznie i inspirują do rozwoju oraz pracowników, którzy poszukują nowych rozwiązań i dbają o klienta. Wykorzystamy technologię, aby odciążyć pracowników od rutynowych zadań oraz będziemy wdrażać zautomatyzowane narzędzia ułatwiające zapewnienie zgodności z regulacjami” - dodano.

Po raz pierwszy integralną częścią dokumentu stała się również strategia ESG/CSR. Bank zamierza prowadzić naszą działalność z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, edukować, dbać o klimat i środowisko oraz wspierać dobrobyt. Kierunkowskazem są Sustainable Development Goals (SDGs), czyli globalne cele zrównoważonego rozwoju wytyczone przez ONZ.