Santander Bank Polska, trzeci co do wielkości kredytodawca w Polsce, za blisko 1,3 mld zł kupił podstawową działalność DBP (obejmującą działalność w zakresie bankowości detalicznej z wyjątkiem hipotek walutowych, bankowości prywatnej i bankowości biznesowej, a także DB Securities.). Już w ten weekend zostaną przeprowadzone fuzje prawna i operacyjna. Santander Bank Polska zmigruje ok. 380-400 tys. klientów Deutsche Banku. DBP pozostaje w Polsce dla Klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i sektora publicznego.

Jeśli nie masz hipoteki walutowej w Deutsche Banku...

Od poniedziałku, 12 listopada, produkty klientów DBP zostaną automatycznie przeniesione do Santander Banku Polska. Wyjątek stanowią kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walutach obcych (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złote), oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walutach obcych – te pozostaną w DBP.

Od 12 listopada w dotychczasowej usłudze bankowości elektronicznej DBP klienci będą mogli przenieść usługi db easyNET do Santander online. Proces rozpocznie się w bankowości elektronicznej DBP, a zakończy w Santander Bank Polska. Można przejść przez niego samodzielnie w ciągu 60 dni (czyli do 12 stycznia 2019 roku). Po tym terminie aktywacja będzie możliwa tylko w oddziałach Santander Banku Polska (szczegóły tego procesu opisane są na stronie banku i w mailach wysyłanych do klientów).

Nie zmienią się numery rachunków bankowych, numery kart, terminy ich ważności oraz kody PIN, numery infolinii nadal będą do dyspozycji klientów, opłaty i prowizje nie ulegają podwyższeniu, nie zmieni się też oprocentowanie kont osobistych, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów. Bez zmian pozostanie sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w złotych przenoszonych do Santander Bank Polska oraz świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych.

Będzie jednak parę zmian, sporo z nich na plus. Zwiększy się sieć oddziałów pozostających do dyspozycji klientów, dotychczasowe placówki DBP będą funkcjonowały pod marką Santander Bank Polska. Jednak aby skorzystać z nowych produktów bankowych, konieczne będzie zawarcie odrębnych umów z Santander Bank Polska. W docelowej ofercie produktowej dostępne będą wyłącznie produkty bankowe Santander Bank Polska, ale dotychczas posiadane produkty DBP nadal będą obsługiwane. Już od początku października dostępne są bezpłatne wypłaty z bankomatów Santander Bank Polska dla posiadaczy kart debetowych DBP.

Jeśli masz hipotekę walutową w Deutsche Banku...

Instytucja ta nadal będzie obsługiwać kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie, udzielone w walutach obcych (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty), czyli kredyt mieszkaniowy i konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną oraz konsumpcyjną zabezpieczoną hipoteką, a także kredyty i pożyczki udzielone w złotych (o ile posiadają wspólne zabezpieczenie hipoteczne z udzielonymi w walucie obcej albo przewalutowanymi na złoty), wraz z ich zabezpieczeniami oraz produktami ubezpieczeniowymi (grupowymi i indywidualnymi, takimi jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości czy ubezpieczenie ryzyka utraty pracy, z wyłączeniem ubezpieczeniowych produktów inwestycyjno-oszczędnościowych z linii db Inwestuj w Przyszłość).

Bez zmian pozostaną warunki umów produktów kredytowych DBP, w tym marża obowiązująca na dzień przeniesienia wydzielonej części Banku do Santander Bank Polska. W przypadku, gdy marża jest uzależniona od posiadania innych produktów banku (konto osobiste, karta kredytowa czy produkt z linii „db Inwestuj w Przyszłość”), zachowana zostanie stawka obowiązująca na dzień włączenia wydzielonej części DBP do Santander Banku Polska (czyli piątek, 9 listopada), niezależnie od tego, czy klient będzie korzystać z wyżej wymienionych produktów w przyszłości. Wyjątek stanowią produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi pozostającymi w DBP. Ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kredytowej.

Informacje o kredycie lub pożyczce dostępne są w nowym systemie Internetowej Obsługi Kredytu – db hipoNET, do którego można logować się już teraz (szczegółowe informacje na temat sposobu logowania w dokumentach i sekcji „Najczęściej zadawane pytania” zamieszczonych na stronie banku.

Zmianie uległy już numery rachunków kredytowych oraz rachunków do wcześniejszej spłaty należności z tytułu produktów kredytowych pozostających w DBP. Klienci zostali poinformowani o nowych numerach rachunków z wyprzedzeniem. Utrzymana zostanie automatyczna spłata raty z rachunku bieżącego (konta osobistego) przeniesionego do Santander Banku Polska, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta na rzecz DBP. Spłata rat oraz wcześniejsza spłata należności z tytułu produktów kredytowych pozostających w DBP bez dodatkowych opłat będzie także możliwa we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska (z wyłączeniem placówek bezgotówkowych i partnerskich) oraz poprzez usługi Santander online – w tym drugim przypadku, pod warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej z Santanderze.

Obsługa produktów kredytowych pozostających i kontakt z DBP możliwe będą poprzez kanały zdalne: Wirtualny Oddział, korespondencję listowną, e-mail oraz nowy system Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET (DBP nie będzie posiadać sieci oddziałów).