Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu utrzymała główną stopę procentową na poziomie 0,1 proc. Postanowiła też kontynuować program skupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Ogłoszony w marcu skup papierów wartościowych, podobnie jak obniżka stopy referencyjnej NBP z 1,5 proc. na początku marca do 0,1 proc. pod koniec maja, była odpowiedzią RPP na kryzys wywołany przez pandemię Covid-19. Choć najostrzejszą fazę kryzysu Polska ma już za sobą, a inflacja pozostaje powyżej celu NBP wynoszącego 2,5 proc. (we wrześniu sięgnęła 3,2 proc.), większość ekonomistów nie spodziewa się normalizacji polityki pieniężnej ani w tym, ani nawet w przyszłym roku.

W środowym komunikacie RPP podtrzymała też ocenę, że tempo ożywienia gospodarczego ograniczać może niedostateczne osłabienie złotego. Wprawdzie we wrześniu polska waluta wyraźnie straciła na wartości, ale do dzisiaj większość strat odrobiła.