Dobre wyniki banku miały też wpływ na wysokość premii pracowników największego banku Niemiec. Z rocznego raportu banku wynika, że wzrosły one średnio o 29 procent.

Deutsche Bank napisał w nim, że tegoroczne przychody będą "nieznacznie niższe" - pisze Reuters.

W 2020 roku zysk netto Deutsche Bank przypadający akcjonariuszom wyniósł 113 mln euro. Wzrost zysków z bankowości inwestycyjnej zrównoważył spadki w innych działach.

Ostatni rok był ważnym krokiem milowym dla Sewinga, który objął stanowisko w 2018 roku, aby przeorganizować Deutsche Bank po kłopotliwych i kosztownych decyzjach poprzedników, w tym w związku z oskarżeniami o pranie brudnych pieniędzy.

W ostatnich 10 latach bank stracił łącznie 8,2 mld euro, w tym 5,7 mld euro tylko w 2019 roku.

Wzrost tak zwanej puli premii do 1,9 miliarda euro powoduje, że osiąga ona mniej więcej taki sam poziom jak w 2018 r., po spadku w zeszłym roku.

Deutsche Bank przyznawał premie, gdy pracownicy centrów telefonicznych strajkowali żądając wyższych płac. Według przedstawicieli związków zawodowych, niektórzy z tych pracowników zarabiają zaledwie 12 euro na godzinę.