- Deutsche spodziewa się zysku po poniesionych stratach i mówi, że nie potrzebuje więcej kapitału. To wspiera amerykańskie firmy finansowe. Być może widać światełko w tunelu dla akcji, poza tym, że dziś ceny ropy są relatywnie stabilne – uważa główny analityk rynku w Jefferies & Co, Art Hogan.