Średnia rentowność obligacji drogowych okazała się wyższa niż w przypadku pięciolatek emitowanych przez Ministerstwo Finansów i wyniosła 6,008 proc. Obecnie papiery skarbowe o podobnym terminie wykupu wyceniane są na 5,72 proc.

Do końca roku BGK chce uplasować papiery za 7,25 mld zł. Jeżeli premia za inwestowanie w obligacje drogowe utrzyma się na podobnym poziomie, koszt emisji będzie o 22 mln zł wyższy, niż gdyby środki pozyskano ze sprzedaży papierów rządowych.

Ta operacja pozwala jednak resortowi finansów ograniczyć deficyt budżetu.