Narodowe Biuro Historii Kredytowych (NBHK) Rosji opublikowało dane z rynku kredytów detalicznych w kwietniu. Procent pozytywnie rozpatrzonych wniosków kredytowych zmniejszył się 1,9 raza w ujęciu rocznym. Tylko co piąty wniosek o kredyt konsumencki (20,7 proc.) uzyskuje zgodę banku. Najmniej chętnie banki udzielają pożyczek na zakupy towarów dla ludności. Na 100 złożonych wniosków, tylko 19 jest rozpatrzonych pozytywnie. To 1,5 raza mniej niż w marcu i 1,8 raza mniej niż rok wcześniej.

Jeżeli chodzi o kredyty samochodowe, to liczba przyjętych wniosków zmniejszyła się 1,4 raza wobec marca i 1,6 raza rok do roku. Tak więc kredyt na zakup auta dostaje tylko 26,6 proc. starających się Rosjan.

Jeszcze gorzej jest z nieruchomościami. Bez hipoteki na zakup domu czy mieszkania pozostanie każdy drugi obywatel występujący do banku z takim wnioskiem.

Sytuacja robi się coraz trudniejsza, bowiem pandemia, szczególnie wysoka w Rosji, skutkuje utratą pracy i spadkiem dochodów Rosjanek i Rosjan, zwraca uwagę Aleksiej Wołkow dyrektor NBHK dla gazety Kommersant.

- Przy tym banki starają się podtrzymać dotychczasowe wielkości kredytowania poprzez wspieranie wiarygodnych kredytobiorców - dodaje Wołkow.

Z powodu niemożności sprawdzenia wypłacalności klientów (wiele firm zawiesiło działalność, wysłało ludzi na urlopy itp.), banki zaczęły odmawiać wydawania kredytów bez zastawu.

Według prognozy Banku Rosji w tym roku banki komercyjne zwiększą portfel kredytów detalicznych o zaledwie 2 procent, czyli o 340 mld rubli. To 9 razy mniej od prędkości, z którą w minionym roku przyrastały konsumencie długi. Prezes Elwira Nabiullina przyznała, że dynamika kredytowania detalicznego w Rosji może w tym roku stać się w ogóle ujemna.