KNF wydłużyła do końca czerwca 2021 r. termin na dostosowanie banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowej do tzw. Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk na rynku kredytów hipotecznych.

Wcześniejszym terminem był koniec bieżącego roku. KNF podała, że „przesunięcie terminu ma umożliwić bankom skoncentrowanie się na czynnościach związanych z obsługą klientów i procesach kluczowych z punktu widzenia wyzwań wynikających ze stanu pandemii COVID-19". Zmiana terminu nie odnosi się do banków spółdzielczych, dla których termin dostosowania do rekomendacji był już wcześniej dłuższy i nadal to koniec 2022 r.

W grudniu 2019 r. KNF przyjęła znowelizowaną Rekomendację S. Zgodnie z tą regulacją banki będą musiały mieć w swojej ofercie kredyty hipoteczne oparte o stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową. Taka oferta powinna odnosić się każdorazowo do całej kwoty kredytu, o który ubiega się klient. bank powinien umożliwić klientowi detalicznemu zmianę formuły oprocentowania już udzielonego kredytu ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową. Dotyczy to również umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie niniejszej Rekomendacji.

Jednak nadzór wycofał się z proponowanego wcześniej – jeszcze za kadencji poprzedniego przewodniczącego – pomysłu wprowadzenia obowiązku oferowania kredytów z opcją „klucz za dług", pozwalającą kredytobiorcy mieszkaniowemu w razie problemów finansowych oddać lokal będący zabezpieczeniem kredytu w zamian za zwolnienie z długu.