Bank złożył zawiadomienie o zamiarze ustanowienia oddziału do regulatora polskiego, który następnie będzie procedował wniosek z regulatorem niemieckim.

Procedura zakłada, że w przypadku braku podstaw do odmowy, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia (lub jego uzupełnień) o zamiarze ustanowienia oddziału na terytorium państwa członkowskiego, KNF przesyła je niemieckim władzom nadzorczym BaFin. Następnie BaFin poinformuje bank o przepisach prawa niemieckiego, które będą miały zastosowanie do oddziału. Po otrzymaniu tej informacji, lub w przypadku braku kontaktu ze strony BaFin po upływie 2 miesięcy od daty przekazania zawiadomienia, bank może rozpocząć prowadzenie działalności w formie oddziału na terenie Niemiec.

Otwarcie oddziału za zachodnią granicą jest elementem strategii ekspansji międzynarodowej PKO zakładającej podążanie za klientami.

Bank tłumaczy, że największą aktywność klientów instytucjonalnych PKO Banku Polskiego, biorąc pod uwagę zarówno eksport jak i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej, kierowana jest do Niemiec. Stąd też pierwszym kierunkiem ekspansji banku będzie rynek niemiecki.

- Głównym zadaniem placówki będzie wsparcie ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im szytych na miarę produktów i usług. Doświadczenie zdobyte na innym rynku bankowym pozwoli także ulepszać ofertę PKO- tłumaczy Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Siedzibą oddziału, który będzie funkcjonował pod nazwą PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland, będzie Frankfurt nad Menem. Usługi oferowane w tej placówce będą obejmować: produkty bankowości transakcyjnej w tym międzynarodowy cash pool, wspólną bankowość elektroniczną, produkty skarbowe, trade finance, doradztwo nt. rynków zagranicznych, kredyty zagraniczne.