Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku BGŻ i BNP Paribas Bank Polska. Odbędzie się to przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska na Bank BGŻ.

To ostatnia formalna zgoda jaka była potrzebna do przeprowadzenia fuzji prawnej obu banków.

BNP Paribas, jedna z największych grup bankowych w Europie podpisała w grudniu 2013 r. umowę z holenderskim Rabobankiem,  w sprawie nabycia 98,5 proc. akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł.

Od tamtej pory francuska grupa zdobyła już zgodę Komisji Europejskiej i polskiej Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie. Przeprowadziła także przymusowy wykup akcji polskiego banku.

Kolejnym etapem ma być dokonanie fuzji prawnej, która według wcześniejszych zapowiedzi  powinna nastąpić do końca czerwca 2015 r.

Z połączenia powstanie silny gracz na rynku. Na koniec 2014 roku Bank BGŻ był 10 pod względem wielkości z aktywami przekraczającymi 40 mld zł, a BNP Paribas zajmował 15 lokatę z suma bilansową sięgająca 23,2 mld zł.