NSZZ "Solidarność" Organizacja Zakładowa w Banku BPH SA i Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" weszły z BPH w spór zbiorowy. Jest to konsekwencją nieuwzględnienia przez zarząd banku żądań przedstawionych przez te organizacje związkowe, które obejmują zapewnienia pracownikom restrukturyzowanym w ramach zwolnień grupowych takich samych warunków jak w ramach zwolnień grupowych z 2012 r. oraz zastosowanie takich samych warunków, jak w 2012 r. wobec pracowników przechodzących do nowych pracodawców w związku z procesem przekazywania oddziałów własnych banku do franczyzobiorców.

Żądania organizacji związkowych wynikają z zapowiedzianej przebudowy sieci dystrybucji BPH i wynikającej z niej restrukturyzacji zatrudnienia, która jest związana z przyjęciem pod koniec grudnia przez Bank Planu transformacji biznesowej na lata 2015 - 2020.

Zarząd zaznacza, że oczekiwania strony społecznej zostały uwzględnione, chociaż istnieje rozbieżność w zakresie wysokości odszkodowań (kierownictwo powołuje się na dwie umowy zawarte ze związkami).

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych bank prześle do Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku zawiadomienie o wejściu w spór. Zapewnia, że podejmie działania ustawowe w celu jego rozwiązania i podkreśla, że dokłada najwyższej staranności, aby zaproponowane rozwiązania stanowiły uczciwą rekompensatę dla pracowników objętych planem restrukturyzacji zatrudnienia, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji finansowej banku.