PKO BP wpracował 3,3 mld zł zysku i podzieli się nim z akcjonariuszami

Największy bank w Polsce miał też największy zysk w 2022 r. na poziomie 3,3 mld zł. Ale to mniej niż w rok wcześniej.

Publikacja: 10.03.2023 10:30

PKO BP wpracował 3,3 mld zł zysku i podzieli się nim z akcjonariuszami

Foto: Bloomberg

W IV kwartale 2022 r. zysk netto grupy PKO BP wyniósł 1,73 mln zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej – podał bank w piątkowym raporcie finansowym za 2022 r. Taki kwartalny wynik okazał się mniej więcej zgodny z oczekiwaniami rynku.

Wynik odsetkowy w IV kw. wyniósł 4,16 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 56 proc. i o 410 proc. kwartał do kwartału. Tak duży kwartalny wzrost wynika z tego, że w III kw. wyniki banków obciążone były kosztami wakacji kredytowych. PKO BP podaje, że łącznie aż 286 tys. jego klientów skorzystało z wakacji, składając wniosek o zawieszenie 1831 tys. rat, co stanowiło 42 proc. potencjalnej liczby rat dla wszystkich uprawnionych klientów.

Czytaj więcej

Prezes NBP: Inflacja spadnie na łeb, na szyję, obniżka stóp możliwa w 2023 r.

Wynik z tytułu prowizji w IV kw. wyniósł 1,24 mld zł (zgodnie z oczekiwaniami rynku), co oznacza wzrost o 5 proc. r/r. i o spadek o 3 proc. kw/kw.

W całym 2022 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 3,33 mld zł, co oznacza spadek o 31,6 proc. w porównaniu z 2021 r. ROE raportowane jest na poziomie 9,7 proc., a skorygowane o zdarzenia nadzwyczajne wynosi 22,6 proc.

PKO BP podaje w prezentacji, że wyniki banku w 2022 roku obciążyły koszty wakacji kredytowych (3,1 mld zł), rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami CHF (łącznie w całym roku – 1,9 mld zł, a w IV kw. - ok. 0,73 mld zł), składka na System Ochrony Banków Komercyjnych (0,95 mld zł) czy koszty Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (0,3 mld zł).

Zarząd banku podał, że będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2022 r, choć jej wysokość zostanie określona po otrzymaniu indywidualnych zaleceń do KNF. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy wynosi 17,78 proc., zaś kryterium do wypłaty dywidendy w wysokości do 50 proc. zysku to TCR na poziomie 16,18 proc.

Portfel kredytowy brutto PKO BP na koniec 2022 r. wynosił 246,3 mld zł, co oznacza wzrost o 1,8 proc. r/r/. Depozyty klientów wzrosły o 8,6 proc. do 453,2 mld zł.

W segmencie detalicznym wolumen kredytów spadł o 4,7 proc. do 138 mld zł, a depozyty wzrosły o 9 proc. do 234 mld zł.

W IV kwartale nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,2 mld zł wobec 4,3 mld zł w IV kw. 2021 r.

W IV kwartale 2022 r. zysk netto grupy PKO BP wyniósł 1,73 mln zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej – podał bank w piątkowym raporcie finansowym za 2022 r. Taki kwartalny wynik okazał się mniej więcej zgodny z oczekiwaniami rynku.

Wynik odsetkowy w IV kw. wyniósł 4,16 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 56 proc. i o 410 proc. kwartał do kwartału. Tak duży kwartalny wzrost wynika z tego, że w III kw. wyniki banków obciążone były kosztami wakacji kredytowych. PKO BP podaje, że łącznie aż 286 tys. jego klientów skorzystało z wakacji, składając wniosek o zawieszenie 1831 tys. rat, co stanowiło 42 proc. potencjalnej liczby rat dla wszystkich uprawnionych klientów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Banki
Nowe wymogi dla banków. Co to oznacza dla klientów
Banki
Frankowicze górą. Z kim zwykle wygrywają?
Banki
Amerykański bank zwolnił pracowników, którzy udawali, że pracują
Banki
KNF wydał zgodę. Największy polski bank ma prezesa
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Banki
Patryk Nowakowski: W Polsce jest olbrzymia konkurencja między bankami
Banki
Jakie wyzwania stoją przed sektorem bankowym? Lista jest długa