W tym roku SNB podniósł stopy procentowe już o łącznie 175 pb. Pierwszej podwyżki od 15 lat dokonał w czerwcu – z minus 0,75 proc. do minus 0,25 proc. We wrześniu podniósł stopy o 75 pb.

Zacieśnianie polityki pieniężnej przez SNB jest przez niego oficjalnie uzasadniane przeciwdziałaniem podwyższonej inflacji. Inflacja konsumencka w Szwajcarii jest powyżej celu wynoszącego 2 proc., ale już wyhamowała. Zeszła z 3,5 proc. w sierpniu do 3 proc. w listopadzie.

Czytaj więcej

Banki centralne naciskają hamulce. Stopy w górę, kredyty bardziej bolesne