Rewers monety przedstawia twarz dziecka symbolizującego ofiary obozu. Na awersie monety widnieje wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji. Monetę zaprojektował Robert Kotowicz.

NBP

Moneta o nominale 10 zł, średnicy 32 mm i masie 14,14 g zostanie wyemitowana w nakładzie do 9000 sztuk i będzie można ją kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

NBP

Moneta upamiętnia niemiecki obóz dla polskich dzieci, który działał w Łodzi przy ul. Przemysłowej w latach 1942–1945. Niemcy określali obóz mianem Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt (Prewencyjny Obóz Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi). Obóz nie pełnił jednak żadnej funkcji wychowawczej, nie był również ośrodkiem profilaktycznym ani miejscem ochronnym. Wobec uwięzionych stosowano surowy rygor niczym w obozach koncentracyjnych. Dzieci głodzono i przymuszano do pracy ponad siły. Wykonywały ją w stresie, w bardzo złych warunkach, często były bite i poniżane przez nadzorujący personel. 18 stycznia 1945 r., w przeddzień wkroczenia Armii Czerwonej do Łodzi, strażnicy opuścili obóz, pozostawiając dzieci w zamkniętych barakach. Przez obóz sąsiadujący z łódzkim gettem przeszło 2–3 tys. dzieci w wieku do 16. roku życia.

Po wojnie w poobozowej strefie wzniesiono budynki mieszkalne, a w pobliskim parku pomnik Martyrologii Dzieci. Świadectwem niemieckiego bestialstwa wobec najmłodszych obywateli państwa polskiego jest niemal setka zmarłych i zamordowanych więźniów obozu, pochowanych w bezimiennych kwaterach na łódzkim cmentarzu rzymskokatolickim św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81.