UKNF podejmuje działania w związku z sytuacją intensywnego napływu setek tysięcy obywateli Ukrainy do Polski, pozbawionych przez wojnę więzów rodzinnych i społecznych, a także środków do życia. W swoim stanowisku urząd wyraził oczekiwanie niezwłocznego wdrożenia przez banki oferty skierowanej do tej grupy uchodźców, zapewniającej im dostęp do podstawowych usług płatniczych i usprawniającej dystrybucję przeznaczonego dla nich wsparcia finansowego. Podkreślił też konieczność umożliwienia im łatwego zaspokajania codziennych potrzeb życiowych wymagających standardowych transakcji płatniczych.

Oto co, zdaniem UKNF powinien obejmować oferowany produkt:

• podstawowy rachunek płatniczy umożliwiający wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i w formie transferów bezgotówkowych, w tym poleceń przelewu.

• instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłaty z bankomatów.

• całkowite zwolnienie z opłat, w tym za prowadzenie rachunku czy wydanie lub używanie instrumentu płatniczego.

• dokumentację umowną w polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej.

• spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klienta.

„UKNF wyraził oczekiwanie aktywnego podejścia banków do opracowania i wdrożenia odpowiedniej oferty produktowej oraz współpracy w jej dystrybucji z samorządami, organami administracji i innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc uchodźcom. Ze swojej strony Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zapewnia wszelkie wsparcie dla banków w rozwiązywaniu bieżących problemów i usuwaniu przeszkód związanych z wdrażaniem przez nie oczekiwanej oferty produktowej” – przekazał UKNF.