BOŚ, 15. co do wielkości komercyjny bank w Polsce otrzymał pismo od Komisji Nadzoru Finansowego, w którym KNF zleca uzupełnienie lub ponowne opracowanie programu postępowania naprawczego, z uwzględnieniem wszelkich kwestii wskazanych w piśmie i przedłożenie go przez bank w KNF w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

Bank przekazał do KNF program postępowania naprawczego pod koniec marca. To już drugi raz, kiedy KNF żąda od BOŚ jego uzupełnienia. Po raz pierwszy bank otrzymał takie zalecenie pod koniec maja (chodziło o „weryfikację, uzupełnienie i przedstawienie dodatkowych wyjaśnień do programu postępowania naprawczego").

Dla banków, szczególnie tych mniej rentownych, program naprawczy nabrał szczególnego znaczenia - zgodnie z ustawą zwalnia bank z płacenia „podatku bankowego" (został wprowadzony od lutego tego roku, stawka wynosi 0,44 proc. od aktywów po wyłączeniu funduszy własnych, obligacji skarbowych, kwota wolna wynosi dla banków 4 mld zł).

W podobnej sytuacji jest Getin Noble Bank, który na początku lipca otrzymał od zgodę KNF przedłużenie do 12 sierpnia terminu na przekazanie kolejnej wersji tzw. planu trwałej poprawy rentowności (czyli programu naprawczego). To efekt dodatkowych uwag zgłoszonych przez KNF, która w połowie czerwca zleciła temu szóstemu co do wielkości bankowi w Polsce weryfikację i uzupełnienia programu postępowania naprawczego. KNF oczekiwała wtedy, że bank przekaże je w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu miesiąca.