W Ministerstwie Finansów trwają już prace nad kolejną wersją projektu ustawy o kredycie hipotecznym. W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja uzgodnieniowa. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) chciałby zmiany obecnego modelu wynagradzania pośredników oferujących klientom kredyty hipoteczne. W projekcie ustawy jest jednak utrzymana zasada, że wynagradza ich bank.

W ocenie UKNF jej zmiana sprzyjałaby eliminacji niewłaściwych praktyk na rynku. – Dobre byłoby odejście od modelu, w którym pośrednik kieruje się wysokością swojej prowizji, a nie najlepszym interesem kredytobiorcy – sugeruje urząd w uwagach do projektu.

Czekamy na decyzje

– Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są analizy dotyczące zakazu wypłacania przez kredytodawców prowizji dla pośredników kredytowych. Kwestia ta nie została jeszcze ostatecznie przesądzona, niemniej jedną z rozważanych możliwości jest pozostawienie obecnie obowiązującego modelu wynagradzania pośredników przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu obowiązków informacyjnych, m.in. dotyczących informowania konsumenta o wysokości prowizji, jaką pośrednik kredytowy otrzymuje od danego kredytodawcy w związku z podpisaniem przez konsumenta umowy o kredyt hipoteczny – poinformowało nas biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Zastrzega jednak, że decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Większe szanse na uwzględnienie ma inny postulat zgłaszany nie tylko przez UKNF, ale także przez Związek Banków Polskich. Chodzi o zapis, który mówi o obowiązku publikacji przez kredytodawcę na jego stronie internetowej informacji dotyczącej polityki oceny kredytowej, w tym procedury oceny zdolności kredytowej.

Co jeszcze w projekcie

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, przepisy projektu ustawy o kredycie hipotecznym dotyczące oceny zdolności kredytowej konsumenta zostaną sprecyzowane i zmodyfikowane z uwzględnieniem ustaleń przyjętych w toku konferencji uzgodnieniowej. – Trudno w chwili obecnej przewidzieć ostateczny kształt rozwiązań, które znajdą się w nowej wersji projektu, szczegółowe zapisy będą bowiem zależeć od decyzji kierownictwa Ministerstwa Finansów w innych kluczowych kwestiach związanych z funkcjonowaniem umów o kredyt hipoteczny w Polsce. Niemniej wydaje się, że w nowej koncepcji nie znajdą się rozwiązania nakazujące kredytodawcom publikowanie zasad dokonywania oceny zdolności kredytowej – wyjaśnia MF w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej".

Ustawa o kredycie hipotecznym nazywana jest nawet konstytucją dla rynku tych kredytów. Przewiduje kompleksową regulację tego rynku. Ma się przyczynić do zwiększenia porównywalności i przejrzystości ofert kredytodawców i dać większy dostęp do informacji klientom.

Kompleksowa regulacja

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Obecnie jest 2 mln czynnych kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 388 mld zł. Do tej pory regulacje dotyczące kredytów hipotecznych znajdowały się w różnych aktach prawnych. Rynek kredytów konsumpcyjnych został już mocniej uregulowany, ale tylko niewielka część zapisów ustawy o kredycie konsumenckim dotyczy również hipotecznych.