Takiego wyniku środowego posiedzenia zgodnie oczekiwali ekonomiści, choć wcześniej – pod koniec grudnia – nieliczni dopuszczali możliwość, że RPP zdecyduje się na obniżkę stopy referencyjnej NBP z 0,1 do 0 proc.

Czytaj także: Czekaj: W co gra prezes Glapiński

Te oczekiwania były pokłosiem opublikowanych po Świętach Bożego Narodzenia fragmentów wywiadu z prezesem NBP Adamem Glapińskim, który powiedział „Obserwatorowi Finansowemu”, że w I kwartale br. możliwe jest złagodzenie polityki pieniężnej. Kontekst tamtych wypowiedzi, m.in. prowadzone w tym czasie przez NBP interwencje na rynku walutowym, sugerował, że bankowi centralnemu zależy na osłabieniu złotego. Większość analityków założyła, że chodzi tylko o chwilowe obniżenie kursu euro, co poprawiłoby wynik finansowy NBP w 2020 r. Część obserwatorów polityki pieniężnej uznała jednak, że NBP zależy na trwałym powstrzymaniu aprecjacji złotego, a to faktycznie mogłoby wymagać obniżki stóp procentowych, a bank centralny – aby zachować wiarygodność – powinien jej dokonać już w styczniu.

W pełnej wersji wywiadu, który ukazał się już w styczniu, prezes Glapiński ewentualną obniżkę stóp procentowych powiązał jednak nie z kursem złotego, tylko z rozwojem sytuacji epidemicznej i jej wpływem na perspektywy polskiej gospodarki oraz inflację. Stąd nieliczni ekonomiści, którzy wciąż spodziewają się obniżki stóp procentowych, oczekują tego ruchu w marcu, gdy RPP zapozna się z nowymi prognozami Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.

W ankiecie „Parkietu” przeprowadzonej już po publikacji rozmowy z prezesem NBP, tylko czterech spośród 35 uczestników spodziewa się, że na koniec kwartału główna stopa procentowa w Polsce będzie niżej niż dziś.

- Ryzyko trzeciej fali COVID-19 oczywiście istnieje, ale obecnie sytuacja epidemiczna w Polsce zdaje się stabilizować. Naszym zdaniem prawdopodobieństwo obniżki stóp w I kwartale br. wynosi około 40 proc. - mówi Dawid Pachucki, ekonomista z ING Banku Śląskiego.

Jak jednak podkreśla, kwestia kursu złotego wciąż pozostaje ważna dla kolejnych decyzji RPP. - Jeżeli kurs euro szybko znajdzie się poniżej poziomów, przy których NBP dokonał interwencji w grudniu (około 4,45 zł), to znacząco zwiększy to szanse na poluzowanie polityki pieniężnej – tłumaczy Pachucki. W środę, podobnie jak w poprzednich dniach, kurs euro utrzymywał się powyżej 4,50 zł.

O tym, jak istotny dla RPP jest kurs złotego, świadczyć może zdanie, które pojawiło się w komunikacie po środowym posiedzeniu tego gremium: "w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym". - Po raz pierwszy od dwóch dekad polityka kursowa stała się częścią polityki pieniężnej - zauważył Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao.

- Groźba obniżki stóp procentowych może powrócić, jeśli koniunktura się pogorszy, bądź złoty przekroczy nieformalne poziomy ostrzegawcze (przedział 4,40-4,50 w przypadku kursu euro w złotych) i interwencje walutowe okażą się niewystarczające – dodał.