Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała zaktualizowany dokumentu pt. "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank. Program Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2019". Uwzględniono uwagi i informacje zawartych w piśmie skierowanym do banku. GNG ostatnio na początku września przekazał regulatorowi zaktualizowany plan postępowania naprawczego. Wcześniej KNF zgłaszała uwagi i w połowie czerwca zleciła temu szóstemu największemu bankowi w Polsce weryfikację i uzupełnienia programu postępowania naprawczego. – Pismo nadzoru nie wpływa jednak na realizację planu trwałej poprawy rentowności – mówił wtedy Wojciech Sury, rzecznik GNB. Bank ani KNF nie ujawnili jednak, jakich elementów dotyczy konieczność uzupełnienia.

To o tyle ważne, że zgodnie z ustawą podatku od aktywów (stawka 0,44 proc.) nie płacą instytucje objęte programami naprawczymi. GNB zapłacił podatek tylko za luty i marzec w łącznej kwocie 38 mln zł. Bank od 21 marca realizuje plan trwałej poprawy rentowności, w rozumieniu art. 142 prawa bankowego. Właśnie wtedy złożył wniosek o zatwierdzenie programu naprawczego. Od kwietnia, zgodnie z ustawą, podatku już nie płaci.

Z kolei problemy z zaakceptowaniem programu naprawczego ma Bank Ochrony Środowiska. Wczoraj bank podał, że KNF kolejny raz żąda od niego, aby uzupełnił i zweryfikował z uwzględnieniem uwag przekazanych przez komisję swój program postępowania naprawczego w ciągu maksymalnie 30 dni. To kolejny raz, kiedy regulator żąda poprawki planu od BOŚ. Pod koniec lipca KNF zaleciła bankowi uzupełnienie lub ponowne opracowanie programu postępowania naprawczego. Pierwotnie bank przekazał do KNF program postępowania naprawczego pod koniec marca.