Leszek Skiba dołączył do Pekao jako wiceprezes w połowie kwietnia 2020 r. Tydzień później został powołany na p.o. prezesa, wtedy wysłano wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na formalne objęcie stanowiska.

Od 2015 r. był wiceministrem finansów odpowiadającym za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz nad legislacją w obszarze podatkowym w latach 2016–2017 i wsparcie legislacji dotyczącej rynków finansowych i kapitałowych. Był też przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009–2015 pracował w NBP. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne.

Najważniejszym wydarzeniem w Pekao za czasów Skiby było przejęcie Idea Banku, który został poddany przymusowej restrukturyzacji po decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po tym jak KNF stwierdziła ryzyko upadłości tej instytucji. Poinformowano o tym 31 grudnia 2020 r., do formalnego przejęcia Idei (wyłączono sprawy sporne i roszczenia) doszło 3 stycznia. Pekao przejął 14,4 mld zł aktywów Idea Banku, to mniej więcej 6 proc. aktywów tego drugiego co do wielkości banku w Polsce.