W marcu 2017 r. udzielono 618,0 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,4 mld zł. To o 1,5 proc. więcej w ujęciu liczbowym i o 10,9 proc. w ujęciu wartościowym licząc rok do roku. W całym I kwartale 2017 r. udzielono 1,6 mln kredytów na łączną kwotę 18,6 mld zł. Jest to mniej o 3,2 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 5,4 proc. w ujęciu wartościowym niż rok wcześniej.

- Marzec okazał się bardzo dobrym miesiącem pod względem wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Trwały jest trend, że kredyty udzielane są na wyższe kwoty niż w poprzednich okresach. Średnia kwota kredytu konsumpcyjnego wzrosła w marcu o 9,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Obserwujemy jednocześnie, że kredyty gotówkowe udzielane są na relatywnie dłuższe okresy kredytowania - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Poprawę widać także na rynku mieszkaniowym. W marcu 2017 r. udzielono 21,4 tys. kredytów tego typu na łączną kwotę 4,7 mld zł. Stanowi to wzrost o 16,6 proc. w ujęciu liczbowym i o 27,2 proc. w ujęciu wartościowym rok do roku. W całym I kwartale 2017 r. udzielono 55,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 11,9 mld zł. Jest to więcej o 15,0 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 19,9 proc. w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej. Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 219,9 tys. zł w marcu 2017 r., w porównaniu do 201,7 tys. zł rok wcześniej (wzrost o 9,0 proc.).

- Pierwszy kwartał tego roku możemy uznać za wyjątkowy dla kredytów mieszkaniowych. W tym okresie udzielono o 15 proc. więcej kredytów i na kwotę wyższą o 19,9 proc. niż rok wcześniej. W dużym stopniu do tego wzrostu przyczynił się wyścig klientów o dofinansowanie wkładu własnego z programu MdM. W drugim kwartale oczekujemy stabilizacji na rynku kredytów mieszkaniowych i poziomów sprzedaży porównywalnych do roku ubiegłego – dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

W marcu 2017 r. wydano 90,2 tys. kart kredytowych na łączną kwotę limitów 490 mln zł. Stanowi to spadek o 0,7 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 7,5 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do marca 2016 r. W całym I kwartale 2017 r. wydano 249,0 tys. kart na łączną kwotę 1,3 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 2,9 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 5,9 proc. w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej. Średni limit na przyznanej karcie kredytowej wyniósł 5430 zł w marcu 2017 r., w porównaniu do 5015 zł rok wcześniej (wzrost o 8,3 proc.).

- Sprzedaż kart kredytowych wygląda stabilnie w ostatnich miesiącach. W marcu wydano podobną liczbę kart kredytowych jak rok wcześniej, jednak na wyższą kwotę przyznanych limitów. W całym 1 kw. wydano mniej kart kredytowych (spadek o 2,9%), ale wyższą kwotę przyznanych limitów (wzrost o 5,9%). Pozytywną informacją jest, że po przeprowadzonych porządkach w portfelach kart kredytowych (najczęściej rezygnacji z kart nieaktywnych), obserwujemy stabilizację łącznej liczby posiadaczy kart kredytowych. Obecnie 4,8 mln Polaków jest właścicielem rachunku karty kredytowej – mówi Sławomir Grzybek z BIK.

Po raz pierwszy od ponad 2 lat zanotowano pozytywną dynamikę wartości limitów kredytowych przyznanych w kontach osobistych. W marcu i całym I kwartale 2017 r. limitów kredytowych przyznano mniej. Pozytywna dynamika wartości przyznanych limitów wyniosła 1,6 proc. w marcu, w całym I kwartale 2017 r. pozostała ujemna (-2,5 proc.). - Limit kredytowy jest obecnie dobrą alternatywą dla kredytu gotówkowego ze względu na znacznie niższą prowizję pobieraną za udzielenie kredytu. Kolejne miesiące pokażą czy rzeczywiście nastąpi odwrócenie spadkowych tendencji i powrót do korzystania przez klientów z limitów kredytowych w kontach osobistych – dodaje Grzybek.