Z prognoz analityków, zebranych przez „Rzeczpospolitą", wynika, że w I kwartale 2017 r. Alior Bank miał 78 mln zł zysku netto, czyli o 3 proc. mniej niż rok temu i o 80 proc. mniej niż w poprzednim kwartale (wtedy wynik został podbity przez zdarzenie jednorazowe w wysokości netto ok. 230 mln zł). Spadek rok do roku to z kolei efekt dodatkowych kosztów, które Alior (podobnie jak cały polski sektor bankowy) musiał ponieść w I kwartale bieżącego roku.

Chodzi o zmianę sposobu księgowania składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, powodującą kumulację tych kosztów właśnie w pierwszych trzech miesiącach roku – inaczej niż rok temu kiedy były rozkładane na cztery kwartały (łączna suma składek w sektorze będzie podobna jak rok temu). Z tego powodu Alior w I kwartale zanotował według prognoz 479 mln zł, czyli o 73 proc. więcej niż rok temu, to jednocześnie mniej o 32 proc. niż w poprzednim kwartale. Wzrost rok do roku wynika nie tylko z kosztów BFG, ale głównie z większej skali Aliora, który od listopada konsoliduje przejętą podstawową część Banku BPH, zaś spadek wobec poprzedniego kwartału wynika z wysokiej bazy – wtedy instytucja zaksięgowała ok. 270 mln zł rezerw na restrukturyzację BPH.

Alior po raz pierwszy uwzględni w całym kwartale (za pełne trzy miesiące) przejętą część BPH. Widać to w wynikach po stronie przychodowej. Wynik odsetkowy według prognoz wyniósł 644 mln zł, czyli zwiększył się aż o 56 proc. rok do roku i o 8 proc. wobec poprzedniego kwartału (marża odsetkowa netto mogła być podobna jak poprzednio i wynieść 4,1 proc.). Wynik prowizyjny również mocno się zwiększył – odpowiednio o 24 proc. i 17 proc. – i wyniósł 108 mln zł (wzrost to także zasługa dobrej sytuacji na rynkach kapitałowych i cross-sellingu do byłych klientów BPH).

Odpisy z powodu większej skali banku również wzrosły – o 17 proc. rok do roku, do 206 mln zł (spadek o 18 proc. wobec poprzedniego kwartału). Zdaniem analityków koszty ryzyka mogą wynieść 1,8 proc., czyli być nieco niższe niż wskazywany przez bank cel w okolicy 1,9 proc. Ryzykiem w tym zakresie są kredyty udzielone farmom wiatrowym, Alior sygnalizował wcześniej, że może dokonać odpisów w całym roku na 40-60 mln zł z tego powodu wobec 34 mln zł w 2016 r.